Bedrijven Investeringszone (BIZ) centrum Hengelo

In Hengelo is een gebied in het centrum als BI-zone aangewezen.

Een Bedrijven Investeringszone (BIZ) is een aangewezen gebied, waarin bedrijven samenwerken aan het verbeteren van onder andere de leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit. Voor dat doel hebben de bedrijven een vereniging of stichting opgericht. 

Op deze kaart (Pdf) is het gebied in het centrum weergegeven.

Voor het uitvoeren van de gewenste activiteiten is geld nodig. Daarom heft de gemeente een BIZ-bijdrage van ondernemers die gebruik maken van een pand in de BIZ. De peildatum is 1 januari. Het tarief van de BIZ-bijdrage is gekoppeld aan de WOZ-waarde van het pand.

WOZ-waarde BIZ-bijdrage 2021
€10 tot en met € 200.000 € 250
€ 200.000 tot en met € 350.000 € 425
€ 350.000 tot en met € 500.000 € 645
€ 500.000 tot en met € 750.000 € 894
€ 750.000 tot en met € 1.000.000 € 1.093
€ 1.000.000 en hoger € 1.291

Op 1 januari staat mijn pand leeg. Hoef ik nu geen BIZ-bijdrage te betalen?

Jawel. Ook als uw pand leeg staat, krijgt u een aanslag BIZ-bijdrage.

Ik ben het niet eens met de opgelegde BIZ-bijdrage. Wat kan ik doen?

Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u schriftelijk bezwaar indienen. Hoe dat moet, staat op de aanslag.

Afdeling Stad en Regie
Stadhuis, Burgemeester van der Dussenplein 1
Telefoon: 14 074

Contactformulier

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu