Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Bedrijven en milieuregels

Ondernemers moeten zich houden aan de algemene milieuregels.

Deze regels staan in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Als uw bedrijf het milieu belast, dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen of een melding Activiteitenbesluit doen. Belast uw bedrijf het milieu niet of weinig. Dan is dat niet nodig.

De regels zijn afhankelijk van het type bedrijf. Type A belast het milieu het minst, type C het meest.

Type A: geen omgevingsvergunning of melding Activiteitenbesluit nodig
Belast uw bedrijf het milieu niet of weinig? Dan valt het onder type A. U hoeft dan geen omgevingsvergunning aan te vragen en ook geen melding Activiteitenbesluit te doen. Type A-bedrijven zijn bijvoorbeeld kantoren, winkels of huisartsen.

Type B: melding Activiteitenbesluit doen
Belast uw bedrijf het milieu behoorlijk? Dan valt het onder type B. U moet dan een melding Activiteitenbesluit doen. Dat kan online via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Type B-bedrijven zijn bijvoorbeeld supermarkten, autoherstelbedrijven en cafés met muziek. Voor bepaalde activiteiten kan het zijn dat u een melding moet doen én een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) moet aanvragen. Een OBM kunt u online aanvragen via het Omgevingsloket.

Type C: omgevingsvergunning aanvragen
Belast uw bedrijf het milieu op grote schaal? Dan valt het onder type C. U moet dan een omgevingsvergunning aanvragen. Dat kan online via het Omgevingsloket. Daarnaast gelden voor dit type bedrijf ook delen van hoofdstuk 3 en 4 van het Activiteitenbesluit. Type C-bedrijven zijn bijvoorbeeld grote metaalverwerkende bedrijven of bedrijven die grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen opslaan.

Wilt u weten of u een vergunning nodig hebt of een melding moet doen?

Met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u uitzoeken in welke categorie uw bedrijf valt en of u een omgevingsvergunning nodig hebt of een melding moet doen. De module geeft ook informatie over de voorschriften die voor uw bedrijf gelden én u kunt online uw melding indienen. Als blijkt dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen, dan kunt u dat online regelen via het Omgevingsloket.

Wilt u meer informatie over het indienen van een melding of aanvragen van een omgevingsvergunning? Neem dan telefonisch contact op met de Omgevingsdienst Twente via 0546-749 500 of via email info @odtwente.nl.

  • Een milieumelding of het aanvragen van een omgevingsvergunning voor milieuactiviteiten is gratis.
  • Is er milieukundig onderzoek van een adviesbureau nodig? Bijvoorbeeld een akoestisch rapport of een bodemonderzoek? Dan moet u de kosten daarvan wel betalen.

De milieuvoorschriften en artikelen van het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn niet vrijblijvend. Als bedrijf bent u zelf verantwoordelijk voor naleving van de milieuvoorschriften en artikelen van het Activiteitenbesluit. De Omgevingsdienst Twente ziet toe op de naleving. Dit gebeurt door bedrijven te controleren, te adviseren en te stimuleren.

Omgevingsdienst Twente

Telefoon: 0546-749 500

info@odtwente.nl

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu