Standplaatsvergunning

Wilt u vanaf een standplaats goederen of diensten verkopen of informatie verstrekken?

Bijvoorbeeld vanaf een tafel, kraam of voertuig? En is die standplaats in de openbare ruimte? Dan hebt u een standplaatsvergunning nodig. Dat geldt niet alleen voor commerciële handel maar ook voor niet-commerciële activiteiten (bijvoorbeeld voor een politieke partij).

In Hengelo zijn in totaal 14 plekken voor vaste standplaatsen. Het gaat hierbij om vaste standplaatsen die u voor een bepaalde tijd, tenminste één keer per veertien dagen en langer dan één uur per dag inneemt. Deze plaatsen zijn in of bij:

 • Winkelcentrum Slangenbeek (2 plaatsen)
 • Winkelcentrum Hasseler Es (2 plaatsen)
 • Winkelcentrum Hengelose Es (2 plaatsen)
 • Winkelcentrum Groot Driene (2 plaatsen)
 • Winkelcentrum Esrein (2 plaatsen)
 • Winkelcentrum Woolderes
 • Winkelcentrum Klein Driene/ Mozartlaan
 • FBK-stadion
 • Beckum

Wilt u op één van deze vaste standplaatsen goederen of diensten aanbieden of verkopen? Vraag dan een standplaatsvergunning aan. Vul het aanvraagformulier (Pdf) in en vermeld daarop duidelijk de gewenste plek. Stuur het formulier (eventueel met bijlagen) naar: gemeente@hengelo.nl.

De gemeente heeft in de binnenstad een aantal plekken aangewezen voor tijdelijke standplaatsen. Het gaat hierbij om standplaatsen voor een periode van één dag tot maximaal drie maanden. Wilt u weten om welke plekken het gaat? Kijk dan op de volgende overzichtskaartjes:

Wilt u op één van deze plekken een tijdelijke standplaats innemen? Dan hebt u een standplaatsvergunning nodig. Vul het aanvraagformulier (Pdf) in en vermeld daarop duidelijk de gewenste plek. Stuur het formulier (eventueel met bijlagen) naar: gemeente@hengelo.nl.

Wilt u een tijdelijke standplaats innemen op een plek die niet is aangewezen door de gemeente? Dan hebt u naast een standplaatsvergunning ook een ontheffing van het bestemmingsplan nodig. U kunt de tijdelijke standplaats en de ontheffing van het bestemmingsplan gelijktijdig aanvragen. Vul het aanvraagformulier (Pdf) in en vermeld daarop duidelijk de gewenste plek. Stuur het formulier (eventueel met bijlagen naar: gemeente@hengelo.nl. Het hangt af van de ruimtelijke situatie of de gemeente de vergunning en ontheffing zal verlenen.

Past de tijdelijke standplaats binnen de bestemming(detailhandel) van het particuliere terrein? Dan hoeft u niets te doen. Is de tijdelijke standplaats in strijd met het bestemmingsplan? Bijvoorbeeld een oliebollenkraam op de parkeerplaats van een bouwmarkt of de verkoop van kerstbomen vanaf een particulier weiland? Dan hebt u een omgevingsvergunning nodig.

U kunt de omgevingsvergunning voor een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan online aanvragen via Omgevingsloket online. Tip voor de online aanvraag: Kies bij de vraag naar de werkzaamheden voor Terrein inrichten of veranderen en dan voor Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.

Als de ruimtelijke situatie (denk aan parkeren en verkeer, geluid, geur) het toelaat, kan de gemeente een omgevingsvergunning voor een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan verlenen. Deze vergunning geldt dan voor maximaal drie maanden per jaar en in totaal voor maximaal vijf jaar.

Wilt u een standplaats hebben tijdens een evenement? Dan moet u zich melden bij de organisator van het evenement. De organisator kan dan uw standplaatsvergunning aanvragen of u schriftelijk toestemming geven om een standplaatsvergunning aan te vragen.

Voor het aanvragen van een standplaatsvergunning betaalt u leges. En als u een standplaats langer dan één dag inneemt, betaalt u daarnaast ook precariobelasting. Die precariobelasting hoeft u niet te betalen als het gaat om een standplaats voor een wetenschappelijk, filantropisch of ideëel doel.

Leges voor een standplaatsvergunning in 2021

De leges voor het aanvragen van een standplaatsvergunning zijn € 156,10 voor een standplaats van één tot maximaal vijf dagen per kalenderjaar en € 208,10 voor een standplaats van vijf dagen of meer per kalenderjaar.

Precariobelasting voor een vaste standplaats in 2021

 • op een maandag, dinsdag of woensdag: € 628 per jaar 
 • op een donderdag, vrijdag, zaterdag of zondag: € 940 per jaar

Precariobelasting voor een tijdelijke standplaats in 2021

 • op de eerste dag: € 58,50 per dag
 • voor elke daaropvolgende maandag, dinsdag of woensdag: € 20,50
 • voor elke daaropvolgende donderdag, vrijdag, zaterdag of zondag: € 30,50

Afdeling Regulering en Toezicht
Telefoon: 14 074
Contactformulier

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu