Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Vuurwerk, opslag en verkoop

Ondernemers die vuurwerk willen opslaan en verkopen hebben een milieuvergunning en een verkoopvergunning van de gemeente nodig.

In de gemeente Hengelo wordt alleen consumentenvuurwerk opgeslagen. De opslag en verkoop van vuurwerk moet voldoen aan allerlei eisen. Die eisen staan in het Vuurwerkbesluit.

Vuurwerkverbod 2021
In verband met de coronamaatregelen is er ook in 2021 een vuurwerkverbod. Carbidschieten mag wel, hiervoor doet u een melding. 

Dit jaar (2021) is carbidschieten alleen toegestaan op donderdag 31 december 2021. Uiteraard gelden ook tijdens het carbidschieten de coronaregels. Dat betekent dat het samenkomen met grote groepen dit jaar niet kan.

Melden

Bent u van plan om met carbid te gaan schieten, dan doet u melding met het volgende formulier:

Melding carbidschieten

Om vuurwerk te mogen opslaan is een milieuvergunning nodig. Voor consumentenvuurwerk tot 10.000 kg vraagt u de vergunning aan bij de gemeente. Gaat het om meer dan 10.000 kg? Dan moet u de vergunning aanvragen bij de provincie.

Ondernemers die vuurwerk willen verkopen hebben een verkoopvergunning van de gemeente nodig. Met die vergunning mogen zij op 3 vaste dagen per jaar consumentenvuurwerk verkopen.

Het aanvragen van een vergunning voor de verkoop van vuurwerk bij de gemeente kost in 2022:

  • € 346,10 voor een nieuwe verkoopgelegenheid;
  • € 173,10 voor een bestaande verkoopgelegenheid (verlenging)

De gemeente controleert (vaak samen met de politie) de verkooppunten van vuurwerk. Dat doet zij vóór en tijdens de verkoopdagen. De opslag- en verkoopruimten moeten bijvoorbeeld voldoen aan bepaalde bouwkundige eisen. Ook moet er een sprinklerinstallatie zijn.

De gemeente Hengelo ondersteunt initiatieven van inwoners die met elkaar afspreken om tijdens de jaarwisseling in hun buurt geen vuurwerk af te steken. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een straat, pleintje, speeltuin of buurt. De gemeente stelt gratis borden beschikbaar waarmee bewoners het vrijwillige vuurwerkvrije gebied kunnen markeren.

Telefoon: 14 074

Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu