Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Vuurwerk, opslag en verkoop

Ondernemers die vuurwerk willen opslaan en verkopen hebben een milieuvergunning en een verkoopvergunning van de gemeente nodig.

In de gemeente Hengelo wordt alleen consumentenvuurwerk opgeslagen. De opslag en verkoop van vuurwerk moet voldoen aan allerlei eisen. Die eisen staan in het Vuurwerkbesluit.

Om vuurwerk te mogen opslaan is een milieuvergunning nodig. Voor consumentenvuurwerk tot 10.000 kg vraagt u de vergunning aan bij de gemeente. Gaat het om meer dan 10.000 kg? Dan moet u de vergunning aanvragen bij de provincie.

Ondernemers die vuurwerk willen verkopen hebben een verkoopvergunning van de gemeente nodig. Met die vergunning mogen zij op 3 vaste dagen per jaar consumentenvuurwerk verkopen.

Het aanvragen van een vergunning voor de verkoop van vuurwerk bij de gemeente kost in 2024:

  • € 393,90 voor een nieuwe verkoopgelegenheid
  • € 197 voor een bestaande verkoopgelegenheid (verlenging)

De gemeente controleert (vaak samen met de politie) de verkooppunten van vuurwerk. Dat doet zij vóór en tijdens de verkoopdagen. De opslag- en verkoopruimten moeten bijvoorbeeld voldoen aan bepaalde bouwkundige eisen. Ook moet er een sprinklerinstallatie zijn.

De gemeente Hengelo ondersteunt initiatieven van inwoners die met elkaar afspreken om tijdens de jaarwisseling in hun buurt geen vuurwerk af te steken. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een straat, pleintje, speeltuin of buurt. De gemeente stelt gratis borden beschikbaar waarmee bewoners het vrijwillige vuurwerkvrije gebied kunnen markeren.

Vuurwerk

Er is in 2023 geen vuurwerkverbod. Wij volgen de landelijke vuurwerkregeling: Wat moet ik weten als ik vuurwerk koop? Rijksoverheid.nl. Vuurwerk afsteken is alleen toegestaan op 31 december vanaf 18:00 ‘s avonds tot 02:00 ’s nachts. Voor het vuurwerk afsteken buiten deze tijden kan een boete worden gegeven of het vuurwerk wordt in beslag genomen.

Carbid

Carbidschieten kan op 31 december tussen 10.00 en 24.00 uur en op 1 januari tussen 00.00 en 02.00 uur. Er is in 2023 geen meldingsplicht. Wel moet er voldaan worden aan de regels zoals beschreven in de Algemene Plaatselijk verordening (artikel 2:76).

Telefoon: 14 074

Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu