Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Watervergunning

Een watervergunning regelt u via het omgevingsloket.

Voor veel activiteiten die u op, bij of met water wilt uitvoeren hebt u een vergunning nodig of geldt een meldingsplicht. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • lozen van (regen- of grond) water op het oppervlaktewater;
  • onttrekken van grondwater;
  • bouwen op of bij het water;
  • koude-warmte opslag;
  • lozen van afvalwater (bedrijven);
  • rioolaansluiting.

Wilt u een watervergunning aanvragen? Dan kunt u dat regelen via het Omgevingsloket. Neem voordat u een watervergunning gaat aanvragen eerst contact op met de gemeente. Voor veel activiteiten hebt u geen vergunning nodig en is alleen een melding voldoende. Een medewerker van de gemeente kan u daarover meer informatie geven.

Telefoon: 14 074

Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu