Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Waar bent u naar op zoek?

Baatbelasting

Via de baatbelasting betalen eigenaren van onroerende zaken soms mee aan voorzieningen waar zij voordeel van hebben.

Als eigenaar van een onroerende zaak kunt u voordeel (baat) hebben van voorzieningen die de gemeente heeft aangelegd. De gemeente kan besluiten dat u aan dat voordeel moet meebetalen. Dat noemen we baatbelasting. Baatbelasting kan bijvoorbeeld worden geheven als de gemeente een winkelcentrum opknapt of riolering aanlegt.

Deze belasting geldt niet voor altijd, maar wordt over maximaal dertig jaar ‘uitgesmeerd’.

In principe moet u de baatbelasting in één keer betalen. Maar op verzoek kan de gemeente de aanslag over meerdere jaren ‘uitsmeren’. De aanslag 'baatbelasting riolering buitengebied’ kunt u bijvoorbeeld in 10 jaarlijkse termijnen betalen. En de ‘baatbelasting herinrichting binnenstad’ in 15 jaarlijkse termijnen.

U kunt schriftelijk vragen of u in termijnen mag betalen. Dit moet binnen zes weken na de datum die op het aanslagbiljet staat. Bent u te laat, dan wordt uw verzoek afgewezen. 
Let op: Als u in termijnen betaalt, moet de gemeente langer op haar geld wachten. Daarom betaalt u niet alleen het bedrag van de aanslag, maar ook een deel rente.

Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente) regelt de baatbelasting voor de gemeente Hengelo.

  • GBTwente (onderwerp: baatbelasting)
  • Telefoon: 088-6464807
Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu