Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Bouwen en handhaven

U mag niet bouwen in strijd met de regels.

Als u bouwt in strijd met de regels, bent u in overtreding. De gemeente mag dan maatregelen nemen om een einde te maken aan de illegale situatie.

In eerste instantie krijgt u een brief van de gemeente waarin staat hoe u het probleem kunt oplossen. Dat kan soms door alsnog een vergunning aan te vragen. Maar het kan ook zijn dat u het bouwwerk moet afbreken. Of dat u de situatie moet herstellen of aanpassen zodat er geen sprake meer is van een overtreding.

Als u geen einde maakt aan de illegale situatie, mag de gemeente maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door het bouwwerk af te breken of een dwangsom op te leggen.

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu