Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Waar bent u naar op zoek?

Huisnummering

Soms moet u als u gaat bouwen of verbouwen een nieuw huisnummer aanvragen.

De gemeente is wettelijk verplicht om woningen, winkels en kantoorpanden te nummeren. Als eigenaar kunt u uw pand dus niet zelf een huisnummer geven.

De gemeente kent huisnummers toe of trekt de nummers in bij:

  • nieuwbouw
  • splitsing van een gebouw
  • samenvoeging van een gebouw
  • vernummering.

U kunt ook zelf een verzoek indienen bij de gemeente.

Dat kan met het aanvraagformulier huisnummering (Pdf). Print het formulier, vul het volledig in en stuur het met de bijlagen naar: Gemeente Hengelo, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Stuur mee met uw aanvraag:

  • een duidelijke situatietekening (waarop de toegangen tot het pand staan aangegeven);
  • een duidelijke plattegrond van de bestaande én van de nieuwe situatie.

De toekenning of intrekking van een nummer hangt af van de voorwaarden in de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (Wet BAG) en van het bestemmingsplan. Als het bestemmingsplan splitsing of samenvoeging verbiedt, kan de gemeente geen nummer(s) toekennen.

Als de nummeraanduiding wordt toegekend, brengt de gemeente een groot aantal instanties op de hoogte van de vaststelling of wijziging.

Hebt u een omgevingsvergunning aangevraagd? Of gaat u dat binnenkort doen? Dan hoeft u geen apart verzoek voor nummeraanduiding in te dienen. Dat regelt de gemeente dan automatisch bij de behandeling van de omgevingsvergunning.

Hebt u het besluit nummeraanduiding van de gemeente ontvangen? Dan moet u het nummer binnen vier weken aanbrengen bij de ingang van uw pand. Het nummer moet duidelijk zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu