Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Kamperen, gelegenheid geven tot

Voor elke vorm van kamperen gelden voorschriften.

Wilt u gelegenheid geven tot kamperen? Dan hebt u daarvoor meestal een ontheffing of een vergunning nodig.Voor elke vorm van kamperen gelden algemene voorschriften. Daarnaast kan de gemeente ook bijzondere voorschriften geven.

Ontheffing

U hebt een ontheffing nodig als het gaat om:

 • kleinschalig kamperen (dat geldt voor kampeerterreinen voor maximaal 25 kampeermiddelen);
 • groepskamperen (dan mogen groepen of verenigingen kampeermiddelen plaatsen, terwijl er geen sprake is van een regulier-, natuur- of kleinschalig kampeerterrein);
 • verenigingskamperen (hiervan is sprake als een organisatie van sociale, culturele, educatieve of wetenschappelijke aard gelegenheid geeft tot kamperen op eigen terrein en voor eigen doeleinden).

Vergunning

U hebt een vergunning nodig als het gaat om een gewoon kampeerterrein of een natuurkampeerterrein. Een kampeerterrein is een terrein dat bestemd is voor het plaatsen van kampeermiddelen (zoals een tent of caravan) voor recreatief nachtverblijf. Een natuurkampeerterrein heeft daarnaast de volgende kenmerken:

 • het kampeerterrein is niet groter dan 1 hectare;
 • het kampeerterrein ligt in een gebied van tenminste 25 hectare, waarvan minimaal de helft bos of natuurgebied is;
 • het kampeerterrein heeft maximaal 40 plaatsen;
 • de verblijfsduur is maximaal zes weken;
 • er zijn geen centrale voorzieningen.

Kan de gemeente een ontheffing of vergunning weigeren?

De gemeente kan een vergunning of ontheffing weigeren in het belang van:

 • landschaps- of natuurwaarden;
 • de openbare orde;
 • de veiligheid van personen of goederen;
 • zedelijkheid, gezondheid of hygiëne;
 • het voorkomen of beperken van overlast.

Voor elke vorm van kamperen gelden algemene voorschriften. Daarnaast kan de gemeente ook bijzondere voorschriften geven.

Hoeveel kost het?

De leges voor het aanvragen van een ontheffing of vergunning zijn vastgesteld in de Legesverordening 2024 (paragraaf 1.9):

 • ontheffing: € 99,10
 • vergunning: € 345,70

Wilt u een ontheffing of vergunning aanvragen? Neem dan telefonisch contact via 14 074.

Telefoon: 14 074
Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu