Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Milieu, handhaving

Voor bedrijven gelden milieuregels. Overtreding of overlast kunt u melden bij de Omgevingsdienst Twente.

Om onze omgeving schoon, veilig en leefbaar te houden gelden er milieuregels voor bedrijven. De Omgevingsdienst Twente (ODT) controleert of bedrijven zich aan die regels houden. Denkt u dat een bedrijf de milieuvoorschriften overtreedt, dan kunt u dat melden aan de ODT.

Heeft u overlast van een bedrijf? Bijvoorbeeld stankoverlast of geluidsoverlast. Of denkt u dat een bedrijf de milieuvoorschriften overtreedt? Dan kunt u een klacht indienen bij de Omgevingsdienst Twente (ODT).

Het Meldpunt klachten van de ODT is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 tot 17.00 uur op nummer 0546-749 555, of per mail via: info@odtwente.nl. Buiten kantoortijd en in het weekend wordt u doorverbonden met het Meldpunt Overijssel.

De Omgevingsdienst Twente (ODT) is een organisatie van alle 14 Twentse gemeenten en de Provincie Overijssel. De dienst is gespecialiseerd op het gebied van veiligheid, lucht, geluid, energie, afval en bodem. De taken van de ODT zijn:

  • ondersteuning en advisering bij het aanvragen van vergunningen,
  • toezicht en handhaving,
  • behandeling van klachten en meldingen over milieuovertredingen.

Belangrijke uitgangspunten bij de handhaving van milieuregels zijn:

  • Preventie staat voorop: voorkomen is beter dan genezen.
  • Bestrijding bij de bron: daar waar het probleem ontstaat, moet het worden aangepakt.
  • De vervuiler betaalt: de vervuiler is verantwoordelijk en moet dus voor de schade opdraaien.

Voor vragen of advies kunt u rechtstreeks contact opnemen met de ODT via telefoonnummer 0546-749 500 of per mail: info@odtwente.nl.

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu