Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Omgevingsvergunning voor bouwen

Wilt u bouwen of verbouwen?

Bent u van plan om een woning, bedrijfspand, garage of schuur te bouwen of verbouwen? Dan hebt u hiervoor meestal een omgevingsvergunning (voor de activiteit bouwen) nodig. Dat geldt vaak ook voor minder voor de hand liggende werkzaamheden zoals:

 • het plaatsen van een tuinmuur, hoge schutting of pergola,
 • het vernieuwen van een tuinhuisje,
 • het veranderen van een gevel,
 • het verbouwen van een garage tot slaapkamer of kapsalon.

Niet voor alle bouwwerkzaamheden hebt u een vergunning nodig. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie. Kleine aanpassingen aan een woning kunnen soms vergunningvrij. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

 • een kleine verbouwing,
 • aan- en uitbouw,
 • een carport,
 • een serre,
 • een dakkapel,
 • een dakraam,
 • erf- en perceelafscheidingen,
 • kozijnen en gevels,
 • (schotel)antennes,
 • zonnecollectoren en zonnepanelen,
 • balkonafscheidingen,
 • zonweringen of rolluiken,
 • bijgebouwen aan de achterkant van de woning.

Het kan lastig zijn om zelf te bepalen of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of dat u vergunningvrij aan de slag kunt. Elk bouwplan is uniek en de toestemming hiervoor is van veel factoren afhankelijk. Het kan ook zijn dat u voor uw plan niet alleen een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig hebt, maar ook voor andere activiteiten. Het is dus verstandig om uw plan vooraf te bespreken met de gemeente. U kunt daarvoor op afspraak terecht bij de afdeling Ruimte en Bouwen.

Let op: Ga niet uit van de vergunningcheck die wordt aangeboden via de website Omgevingsloket.nl. De belangrijkste categorie vergunningvrij bouwen is namelijk afhankelijk van gemeentelijke bestemmingsplannen. En daar is de landelijke website Omgevingsloket niet op ingericht.

Of u een vergunning voor uw (ver)bouwplan krijgt, is onder andere afhankelijk van de vraag of uw plan binnen het geldende bestemmingsplan past. In een bestemmingsplan staat omschreven wat er op een bepaald grondgebied mag gebeuren. Bijvoorbeeld woningbouw, industrie, recreatie of horeca. In de bestemmingsplannen staan ook de bouwregels, zoals de maximale hoogte en breedte van bouwwerken.

Als uw aanvraag niet binnen het bestaande bestemmingsplan past, bekijkt de gemeente of er misschien toch een mogelijkheid is om mee te werken aan uw aanvraag. In sommige gevallen is het dan nodig om een planologische procedure op te starten. In verband met juridische gevolgen kunnen wij telefonisch geen inhoudelijke informatie geven over bestemmingsplannen. Wij adviseren u om hiervoor een afspraak te maken met de afdeling Vergunningen.

U kunt dan uw bouwplannen bespreken, voordat u uw vergunning officieel indient. Wij kijken dan of uw plan in het geldende bestemmingsplan past. Als dat niet het geval is, kijken wij ook of u uw bouwplan eventueel mogelijk wordt door een vrijstelling of aanpassing van het bestemmingsplan.

U kunt de omgevingsvergunning voor aanleg op twee manieren aanvragen:

 • Met DigiD via Omgevingsloket online. U kunt uw aanvraag met bijlagen helemaal digitaal indienen. U krijgt dan per e-mail een bevestiging van uw aanvraag.
 • Zonder DigiD via Omgevingsloket online. U kunt een papieren formulier samenstellen, printen en invullen. Onderteken het ingevulde formulier en stuur het naar: Gemeente Hengelo, Afdeling Vergunningen, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Voor een aanvraag op papier betaalt u extra leges omdat de verwerking hiervan meer tijd kost.

De vragenlijst in het omgevingsloket is vrij uitgebreid. Ook als u toestemming aanvraagt voor één activiteit, moet u alle vragen doorlopen. Dit is landelijk zo geregeld. Hebt u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Neem dan contact op met de afdeling Vergunningen.

Bent u zelf niet de eigenaar van de woning of het perceel waarop u wilt bouwen? Dan hebt u voor uw vergunningaanvraag schriftelijke toestemming nodig van de eigenaar.

Als u vooraf wilt weten of u kans maakt op het krijgen van een vergunning voor uw bouwplannen, kunt u een afspraak maken voor een vooroverleg. Dat kan via Omgevingsloket online. Tijdens het vooroverleg gaan wij dieper in op uw plannen. Een vooroverleg is een soort conceptaanvraag op papier. U levert daarvoor een schetsplan in, tekeningen op schaal van gevels en platte gronden, een situatietekening en een lijst van materialen en kleuren. Wij toetsen vervolgens uw plannen aan het bestemmingsplan en aan de eisen van de welstand. En als dat van toepassing is op uw plannen kijken wij ook bijvoorbeeld alvast naar brandveiligheid, milieu-aangelegenheden of bodemaspecten. Uitgewerkte detailtekeningen of berekeningen hebt u in deze fase nog niet nodig.

Aan het vooroverleg zijn wel kosten verbonden. Als u uw bouwvergunning echt gaat aanvragen, dan krijgt u de kosten van het vooroverleg terug. Het bedrag wordt in mindering gebracht op de leges voor de vergunningaanvraag. Als u uiteindelijk geen vergunning aanvraagt, krijgt u de kosten van het vooroverleg niet terug.

 • Meestal volgt de omgevingsvergunning de reguliere procedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Die procedure duurt maximaal acht weken.
 • Is uw aanvraag een onderdeel van meerdere activiteiten? En geldt voor deze activiteiten de uitgebreide procedure van de Wabo? Dan duurt de procedure maximaal 26 weken.
 • De gemeente kan de behandeltermijn eenmalig met zes weken verlengen.
 • Is uw aanvraag niet volledig? Dan krijgt u het verzoek om de ontbrekende gegevens aan te vullen. De gemeente schort dan de behandeltermijn op gedurende een bepaalde termijn.
 • Als de gemeente akkoord gaat met uw aanvraag, dan wordt dit bekend gemaakt via de gemeentepagina van het Hengelo's Weekblad en op de website overheid.nl. Belanghebbenden kunnen dan nog binnen zes weken bezwaar maken.

Informatie over de kosten vindt u in de Legesverordening 2023.

Telefoon: 14 074
Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu