Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Subsidie wijkwelzijnswerk

De gemeente Hengelo stelt subsidie beschikbaar voor het wijkwelzijnswerk.

Een aantal wijkwelzijnsorganisaties komen in aanmerking voor deze subsidie.

Kijk dan in de Subsidie Uitvoeringsregeling 2024 (Pdf). Hierin kunt u bijvoorbeeld lezen:

  • welke activiteiten voor subsidie in aanmerking komen;
  • aan welke voorwaarden de subsidieaanvraag moet voldoen;
  • hoe u de subsidie moet aanvragen;
  • welke verplichtingen er zijn.

Wilt u nog iets nalezen in de regelingen van 2023? Ga dan naar de Subsidie Uitvoeringsregelingen 2023 (Pdf).

Wilt u subsidie aanvragen voor 2024? En verwijst de uitvoeringsregeling naar een aanvraagformulier? Maak dan gebruik van de volgende formulieren:

Vul het aanvraagformulier in en stuur het met de bijlagen naar: Gemeente Hengelo, afdeling MSO-MP, t.a.v. subsidieloket, postbus 18, 7550 AA Hengelo. 

Wilt u weten welke algemene spelregels er zijn voor het aanvragen en verlenen van subsidies? Kijk dan in de Algemene subsidieverordening.

Telefoon: 14 074

Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu