Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Tijdelijke verhuur van woonruimte

U mag als eigenaar van een leegstaande woning deze in bepaalde situaties tijdelijk verhuren.

Heeft u een woning te koop staan die leegstaat? Of een woning die bestemd is voor renovatie of sloop? Dan is het mogelijk om een vergunning voor tijdelijke verhuur aan te vragen. Als u zo'n vergunning opneemt in het verhuurcontract, geldt een beperkte huurbescherming voor de huurder.

U bent eigenaar van de woning die te koop staat en wilt deze tijdelijk verhuren. Om hiervoor een vergunning te krijgen, gelden een aantal voorwaarden.

U moet in ieder geval aan één van onderstaande voorwaarde voldoen:

 • De woning is nog nooit bewoond geweest.
 • De woning is een jaar voordat deze leeg kwam te staan, bewoond geweest door u als eigenaar.
 • De woning is niet ouder dan 1 jaar en het overige deel van het jaar heeft u daar als eigenaar gewoond.
 • De woning is in 10 jaar voor de aanvraag van de vergunning niet langer dan 3 jaar verhuurd geweest.

Overige voorwaarden:

 • De woning staat leeg.
 • Het lukt u niet om de woning te verkopen of op een andere manier te verhuren.
 • De woning zal na verlenen van de vergunning voldoende worden bewoond. Dit kunt u bijvoorbeeld aantonen door aan te geven op welke manier de woning wordt aangeboden voor tijdelijke verhuur.
 • U heeft niet meer dan 1 vergunning voor tijdelijke verhuur van een andere woning.

Geldigheid vergunning

De vergunning is maximaal 5 jaar geldig. U kunt de vergunning niet verlengen.

U bent eigenaar van de woning die u wilt renoveren of slopen en wilt deze tijdelijk verhuren. Om hiervoor een vergunning te krijgen, gelden een aantal voorwaarden. 

Voorwaarden:

 • Tijdelijke verhuur mag alleen als de woning niet bewoond is en er niemand op het adres staat ingeschreven.
 • De huurwoning moet binnen 2 jaar gesloopt of volledig gerenoveerd zijn.

Wanneer een vergunning nodig?

Bij tijdelijke verhuur heeft het huurcontract een einddatum. De huurder gaat ermee akkoord de woning op die einddatum te verlaten. Voor tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandswet heeft u een vergunning nodig.

Voor een woning met een huurwaarde die in de vrije sector ligt (huur hoger dan € 808,06) is de vergunning niet verplicht, maar wel verstandig. Als u er bijvoorbeeld zeker van wilt zijn dat de huurder op de afgesproken datum vertrekt, dan kunt u met een vergunning het vertrek afdwingen. De huurder kan namelijk geen beroep doen op huurrecht als u een vergunning heeft.

Geldigheid vergunning

De vergunning is 2 jaar geldig. U kunt de vergunning daarna 5 keer met steeds 1 jaar verlengen, tot een maximale periode van 7 jaar.

U kunt een vergunning aanvragen voor een leegstaand gebouw waarvoor een omgevingsvergunning is afgegeven met een tijdelijke ontheffing voor woonbestemming. Bijvoorbeeld kantoren of scholen.

Of voor een leegstaand gebouw waar al een woonbestemming opzit, bijvoorbeeld een gebouw voor groepshuisvesting. 

Geldigheid vergunning

De vergunning is 2 jaar geldig. U kunt de vergunning tot maximaal 10 jaar verlengen.

U kunt de vergunning voor tijdelijke verhuur van woonruimte heel gemakkelijk digitaal aanvragen.

Aanvraagformulier voor inwoners: 

Aanvraagformulier voor bedrijven:

Denkt u eraan de benodigde bijlagen mee te sturen!

Verlenging vergunning bij renovatie of sloop

Een vergunning voor tijdelijke verhuur van woningen die bestemd zijn voor afbraak of vernieuwbouw kunt u verlengen met behulp van het formulier verlenging vergunning (Pdf). Vraag de verlenging op tijd aan! In ieder geval voordat de vergunning verloopt. Bent u te laat, dan krijgt de huurder volledige huurbescherming. 

Stuur het aanvraagformulier per post naar: Gemeente Hengelo, Afdeling Vergunningen, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Of stuur het aanvraagformulier digitaal naar gemeente@hengelo.nl. Stuur bij uw aanvraag een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.

De gemeente toetst niet of uw hypotheekverstrekker met de tijdelijke verhuur akkoord gaat. Dat is een zaak tussen u en de hypotheekverstrekker. Wel is het zo dat de vergunning voor tijdelijke woonruimte de huurbescherming van de huurder beperkt. Dat kan voor de bank aanleiding zijn om verhuur toe te staan.

Opkoopbescherming zorgt ervoor dat in populaire wijken betaalbare koopwoningen niet zomaar kunnen worden opgekocht voor de verhuur. Op die manier blijven meer huizen beschikbaar voor kopers die er zelf in willen gaan wonen.

In Hengelo gaat het om de wijken Groot Driene, Woolde en delen van de binnenstad.

De woningen die vallen onder een opkoopbescherming mogen niet worden verhuurd. In sommige gevallen zijn hier uitzonderingen op, in dat geval moet er een Verhuurvergunning opkoopbescherming aangevraagd worden. Kijk voor meer informatie bij Opkoopbescherming.

 • Het aanvragen van een vergunning voor tijdelijke verhuur van woonruimte kost in 2023: € 226,40
 • Het aanvragen van een verlenging vergunning bij renovatie of sloop kost in 2023: € 180,90

De behandeling van uw aanvraag duurt maximaal 8 weken.

Telefoon: 14 074
Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu