Aanvragen uitkering voor zelfstandigen met onvoldoende inkomsten (Bbz)

Als zelfstandige kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor bijstand.

Dat is geregeld in het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). U kunt een beroep doen op de Bbz als u:

 • vanuit een werkloosheidssituatie een levensvatbaar bedrijf wilt beginnen,
 • een levensvatbaar bedrijf hebt dat tijdelijk financiële problemen heeft,
 • uw bedrijf wilt beëindigen,
 • geboren bent voor 1 januari 1960 (maar nog niet pensioengerechtigd) en geringe bedrijfsresultaten hebt.

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) wordt uitgevoerd door de Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ).

Er zijn twee soorten uitkeringen voor zelfstandigen:

 • het bedrijfskrediet,
 • een periodieke uitkering.

Een bedrijfskrediet is een rentedragende geldlening tegen 8% rente.
De periodieke uitkering is een aanvulling tot aan de bijstandsnorm en is beperkt tot maximaal 6 maanden. Soms is verlenging van die periode mogelijk.

Bij startende ondernemers is een combinatie van krediet en uitkering mogelijk.

U komt in aanmerking voor een Bbz-uitkering als u:

 • tussen 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd bent,
 • in Nederland woont en uw bedrijfsactiviteiten ook in Nederland uitvoert,
 • voldoet aan de wettelijke eisen die voor uw bedrijf gelden,
 • de verantwoordelijkheid draagt voor het bedrijf en de financiële risico's,
 • minimaal 1225 uur per jaar voor het bedrijf werkt,
 • voor uw levensonderhoud afhankelijk bent van de inkomsten van het bedrijf (samen met uw eventuele partner).

Daarnaast gelden per doelgroep nog specifieke voorwaarden. Het ROZ kan u daarover meer informatie geven.

Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ)
Ondernemerscentrum H164
Enschedesestraat 164
7552 CL Hengelo

Telefoon: (074) 241 51 00

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu