Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Waar bent u naar op zoek?

Bewijs van in leven zijn

Een bewijs van in leven zijn is een schriftelijke verklaring dat iemand in leven is.

Het bewijs van in leven zijn (ook wel attestatie de vita genoemd) is een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) waarop staat dat u als levend staat ingeschreven. Dit bewijs wordt soms gevraagd door pensioenfondsen en andere uitkerende instanties. Voor instanties in het buitenland hebt u een internationale verklaring nodig. 

U kunt het bewijs van in leven zijn digitaal, aan de balie of schriftelijk aanvragen. U kunt voor de aanvraag ook iemand machtigen.

Digitaal
U kunt het uittreksel heel gemakkelijk digitaal aanvragen. U hebt daarbij wel uw DigiD nodig. U betaalt dan direct online en wij sturen het uittreksel binnen twee werkdagen naar u toe.
Let op: Een digitale aanvraag is nooit gratis.

Uittreksel BRP van mijzelf  

Schriftelijk

Schriftelijk aanvragen kan door een brief met een kopie van een geldig legitimatiebewijs te sturen naar Gemeente Hengelo, Afdeling Burgerzaken, Postbus 18, 7550 AA Hengelo of per mail naar gemeente@hengelo.nl. Vermeld daarin duidelijk waarvoor u het bewijs van in leven zijn nodig hebt. U krijgt vervolgens per post een betalingsverzoek. Wij sturen het bewijs naar u toe nadat wij uw betaling hebben ontvangen.

Let op: Het bewijs van in leven zijn is alleen gratis als u een kopie van de brief van uw pensioenfonds meestuurt.

Aan de balie

U kunt ook terecht aan de balie op het Publieksplein in het stadskantoor. U kunt het bewijs van in leven zijn dan direct meenemen. U moet u hiervoor wel eerst een afspraak maken. Neem voor de aanvraag een geldig legitimatiebewijs mee. 

Let op: Het bewijs van in leven zijn is alleen gratis als u de brief van uw pensioenfonds meeneemt.

Hebt u een internationaal bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) nodig voor instanties in het buitenland? Dan kunt de attestatie de vita alleen persoonlijk aanvragen aan de balie op het Publieksplein in het stadskantoor. Schriftelijk aanvragen is niet mogelijk en u kunt ook niemand machtigen.

U moet u hiervoor wel eerst een afspraak maken. Neem voor de aanvraag een geldig legitimatiebewijs mee. 

Kunt u echt niet langskomen, neem dan contact op met de gemeente: 14 074.

Een bewijs van in leven zijn kost € 16,60.

Als u kunt aantonen dat dit bewijs nodig is voor uw pensioen (dus niet voor een verzekering of bijvoorbeeld lijfrente), dan is het gratis. U moet dan wel (een kopie van) de brief van uw pensioenfonds laten zien of meesturen.

Maak een afspraak

Voor het aanvragen van een bewijs van in leven zijn aan de balie moet u een afspraak maken.

 Afspraak maken

Publieksplein (Stadhuis)
Burgemeester van der Dussenplein 1

Telefoon: 14 074

Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu