Bewijs van in leven zijn

Een bewijs van in leven zijn is een schriftelijke verklaring dat iemand in leven is.

Het bewijs van in leven zijn (ook wel attestatie de vita genoemd) is een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) waarop staat dat u als levend staat ingeschreven. Dit uittreksel wordt soms gevraagd door pensioenfondsen en andere uitkerende instanties. Voor instanties in het buitenland hebt u een internationale verklaring nodig. Let op: de aanvraagprocedure voor deze documenten is verschillend.

U kunt het uittreksel aan de balie, digitaal en schriftelijk aanvragen. U kunt voor de aanvraag ook iemand machtigen.

Digitaal

U kunt het uittreksel heel gemakkelijk digitaal aanvragen. U hebt daarbij wel uw DigiD nodig. U betaalt dan direct online en wij sturen het uittreksel binnen twee werkdagen naar u toe. 

Let op: Een digitale aanvraag is nooit gratis. 

Uittreksel BRP van mijzelf

Schriftelijk

U kunt ook een brief en een kopie van een geldig legitimatiebewijs sturen naar: Gemeente Hengelo, Afdeling Burgerzaken, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Vermeld daarin duidelijk waarvoor u het uittreksel nodig hebt. U krijgt vervolgens per post een betalingsverzoek. Wij sturen het uittreksel naar u toe nadat wij uw betaling hebben ontvangen.

Let op: Het uittreksel is alleen gratis als u een kopie van de brief van uw pensioenfonds meestuurt.

Aan de balie

U kunt ook terecht aan de balie op het Publieksplein in het stadskantoor. U kunt het uittreksel dan direct meenemen. Neem voor de aanvraag wel een geldig legitimatiebewijs mee.

Let op: Het uittreksel is alleen gratis als u de brief van uw pensioenfonds meeneemt.

Hebt u een internationaal uittreksel nodig voor instanties in het buitenland? Dan kunt de attestatie de vita alleen persoonlijk aanvragen aan de balie van de afdeling Burgerzaken. Digitaal of schriftelijk aanvragen is niet mogelijk en kunt ook niemand machtigen. Kunt u echt niet langskomen, neem dan contact op met de gemeente: 14 074.

Een attestatie de vita kost € 14,30.

Als u kunt aantonen dat dit bewijs nodig is voor uw pensioen (dus niet voor een verzekering of bijvoorbeeld lijfrente), dan is het gratis. U moet dan wel (een kopie van) de brief van uw pensioenfonds laten zien of meesturen.

Maak een afspraak

U kunt een bewijs van in leven zijn online of schriftelijk regelen. U hoeft hiervoor niet langs te komen. Wilt u toch liever naar de balie komen? Maak dan eerst een afspraak.

 Afspraak maken

Publieksplein (Stadhuis)
Burgemeester van der Dussenplein 1

Telefoon: 14 074

Contactformulier

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu