Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Waar bent u naar op zoek?

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is de meest voorkomende soort van geweld in Nederland. Dit moet stoppen!

Ieder mens heeft het recht om veilig op te groeien, zich te ontwikkelen en te leven in vrijheid en zonder gevaar. Helaas zijn er dagelijks mensen slachtoffer van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Huiselijk geweld komt veel voor. De helft van de Nederlandse bevolking heeft het ooit meegemaakt.    

Huiselijk geweld kent vele vormen: slaan, schoppen, stalken, keel dichtknijpen, kleineren, dwingen tot onveilige sex, bedreigen, aanranden en verkrachten. Te vaak is het verborgen geweld. De gevolgen van huiselijk geweld zijn niet altijd (meteen) zichtbaar. Er zijn niet altijd blauwe plekken te zien. Getuige zijn van huiselijk geweld is heel schadelijk voor kinderen en daarmee een vorm van kindermishandeling. De situatie voor de slachtoffers (en kinderen die getuige zijn) lijkt vaak uitzichtloos.

Veilig Thuis Twente is 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch bereikbaar op 0800 2000. Het crisisteam van Veilig thuis Twente kan direct spoedhulp inzetten als dat nodig is.

Veilig Thuis Twente (VTT) is er voor slachtoffers, direct betrokkenen, omstanders en professionals. U kunt er (anoniem en veilig) vragen stellen over huiselijk geweld of kindermishandeling. En u kunt er terecht voor advies en hulp. Voor uzelf of voor een ander. Want geweld stopt niet vanzelf. Meer informatie vindt u op Veilig Thuis Twente.

De gemeente doet haar uiterste best om huiselijk geweld geweld tegen te gaan. Het doel is: huiselijk geweld sneller te stoppen, beter voorkomen, eerder herkennen en de gevolgen aanpakken.

De gemeente werkt daarin nauw samen met de andere Twentse gemeenten en met allerlei hulpverleningsinstellingen (zoals politie, GGD, jeugdbescherming en justitie). In de Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2023-2026 staat beschreven hoe we deze vormen van geweld in Twente willen aanpakken.

De burgemeester kan iemand die huiselijk geweld pleegt 10 dagen uit huis zetten. Deze periode kan afhankelijk van de situatie met maximaal 18 dagen worden verlengd. Door dit tijdelijk huisverbod wordt het mogelijk de nodige hulpverlening op gang te brengen. Meer informatie hierover vindt u op Huiselijkgeweld.nl.

In sommige gemeenschappen of culturen komt eergerelateerd geweld voor. Deze vorm van huiselijk geweld is een reactie op de schending van de eer van een man of vrouw en daarmee van zijn of haar familie. De gemeente Hengelo wil eergerelateerd geweld voorkomen en de weerbaarheid van de slachtoffers vergroten. Hierbij hebben (naast de gebruikelijke hulpverleningsinstellingen, politie, justitie en jeugdzorg) ook migrantengroepen en scholen een belangrijke rol.

Heeft u een vermoeden van eergerelateerd geweld? Bel dan met Veilig Thuis Twente 0800 2000 of bezoek de website van Veilig Thuis Twente. Als u geen hulpverlener bent, mag u ook anoniem bellen.

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu