Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Huiselijk geweld

Geweld achter de voordeur is de meest voorkomende soort van geweld in Nederland.

Geweld kent vele vormen: slaan, schoppen, stalken, keel dichtknijpen, kleineren, dwingen tot onveilige sex, bedreigen, aanranden en verkrachten. Te vaak is het verborgen geweld. De gevolgen van huiselijk geweld zijn niet altijd (meteen) zichtbaar. Er zijn niet altijd blauwe plekken te zien. Getuige zijn van huiselijk geweld is heel schadelijk voor kinderen en daarmee een vorm van kindermishandeling. De situatie voor de slachtoffers (en kinderen die getuige zijn) lijkt vaak uitzichtloos.

Veilig Thuis Twente is 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch bereikbaar op 0800 2000. Dit is het landelijk telefoonnummer voor alle Veilig Thuis organisaties. Het crisisteam van Veilig thuis Twente kan direct spoedhulp inzetten als dat nodig is.

Veilig Thuis Twente (VTT) is het advies- en meldpunt voor professionals. Maar ook inwoners van Twente kunnen bij VTT anoniem en veilig terecht met vragen of meldingen van (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis Twente zorgt ervoor dat de onveilige situatie zo snel mogelijk stopt. VTT verwijst door naar de juiste zorgaanbieders en kan als dat nodig is ook de politie en de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen. VTT verzorgt ook de Twentse crisisdienst bij huiselijk geweld en voor de jeugdzorg.

Op 1 januari 2015 zijn het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) samen verder gegaan als één organisatie: Veilig Thuis. Overal in Nederland zijn Veilig Thuis organisaties. Iedereen kan zo snel op de juiste plek terecht voor hulp en informatie. Kijk voor meer informatie voor de regio Twente op veiligthuistwente.nl.

De gemeente doet haar uiterste best om huiselijk geweld geweld tegen te gaan. Het doel is: huiselijk geweld sneller te stoppen, beter voorkomen, eerder herkennen en de gevolgen aanpakken. Hulpverleningsinstellingen, politie en justitie weten steeds beter hoe dat aangepakt moet worden. En waar nodig, werken ze nauw samen. De gemeente heeft daarbij de regie.

De burgemeester kan iemand die huiselijk geweld pleegt tien dagen uit huis zetten. Deze periode kan afhankelijk van de situatie met maximaal 18 dagen worden verlengd. Door dit tijdelijk huisverbod wordt het mogelijk de nodige hulpverlening op gang te brengen. Meer informatie hierover vindt u op Huiselijkgeweld.nl.

In sommige gemeenschappen of culturen komt eergerelateerd geweld voor. Deze vorm van huiselijk geweld is een reactie op de schending van de eer van een man of vrouw en daarmee van zijn of haar familie. De gemeente Hengelo wil eergerelateerd geweld voorkomen en de weerbaarheid van de slachtoffers vergroten. Hierbij hebben (naast de gebruikelijke hulpverleningsinstellingen, politie, justitie en jeugdzorg) ook migrantengroepen en scholen een belangrijke rol.

Hebt u een vermoeden van eergerelateerd geweld? Bel dan met Veilig Thuis Twente (0800) 2000 of bezoek de website van Veilig Thuis Twente. Als u geen hulpverlener bent, mag u ook anoniem bellen.

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu