Individuele studietoeslag

Als een bijbaantje naast de studie niet lukt, is individuele studietoeslag misschien wel mogelijk.

De individuele studietoeslag is een toeslag voor scholieren en studenten die door een lichamelijke of psychische beperking niet in staat zijn om naast hun opleiding te werken. Met deze studietoeslag wil Hengelo stimuleren dat jongeren van 18 jaar en ouder een opleiding (blijven) volgen. Want het afronden van een opleiding maakt de kans op een baan groter. De toeslag is ook bedoeld voor jongeren die praktijkonderwijs (PRO), clusteronderwijs of onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) volgen.

U komt in aanmerking voor individuele studietoeslag als u:

  • 18 jaar of ouder bent,
  • een opleiding volgt waarbij u recht hebt op studiefinanciering (WSF) of tegemoetkoming schoolkosten (WTOS),
  • een arbeidsbeperking hebt waardoor u niet in staat bent naast uw opleiding te werken,
  • niet meer vermogen hebt dan € 6.295 (alleenstaande) of € 12.590 (alleenstaande ouder, echtpaar of samenwonenden), 
  • opgenomen bent in het doelgroepenregister.

De toeslag bedraagt € 300 netto per maand.

Wilt u individuele studietoeslag aanvragen? Vul dan dit aanvraagformulier in. Het ingevulde formulier stuurt u, samen met de bewijsstukken, naar:

Gemeente Hengelo
Werk en Inkomen / Team bijzondere regelingen
Antwoordnummer 168
7550 VB Hengelo

Als wij uw aanvraag goedkeuren, kennen wij u een half jaar studietoeslag toe. Daarna moet u de toeslag opnieuw aanvragen.

Telefoon: 14 074
E-mail: zorgloket@hengelo.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu