Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Loonkostenvoordeel oudere werknemer

Oudere werknemers zijn geld waard!

Bent u 56 jaar of ouder? En heeft u een baan gevonden? Van harte gefeliciteerd! Om het voor uw werkgever aantrekkelijk te maken u voor langere tijd in dienst te houden, kan hij gebruik maken van het 'Loonkostenvoordeel oudere werknemer'.

Loonkostenvoordeel is een bijdrage voor uw werkgever. Die maakt kosten voor u. Bijvoorbeeld voor uw loon en voor werknemerspremies. Als tegemoetkoming kan uw werkgever een loonkostenvoordeel ontvangen. Het gaat om een bedrag van maximaal € 6.000 per jaar. Uw werkgever kan het loonkostenvoordeel drie jaar achter elkaar krijgen. Hij ontvangt het geld van de Belastingdienst.

Uw werkgever komt in aanmerking voor het loonkostenvoordeel als u:

  • 56 jaar of ouder bent en de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt,
  • in de maand voorafgaand aan uw baan een uitkering van de gemeente had (Participatiewet, IOAW of IOAZ),
  • in de zes maanden voorafgaand aan uw baan niet in dienst bent geweest bij uw nieuwe werkgever,
  • bij uw nieuwe werkgever een reguliere baan heeft.

Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan kan uw werkgever het loonkostenvoordeel krijgen. Wel heeft hij eerst een 'doelgroepenverklaring oudere werknemers' nodig. Die verklaring moet u aanvragen.

Om in aanmerking te komen voor het loonkostenvoordeel, heeft uw werkgever een 'doelgroepenverklaring oudere werknemers' nodig. U kunt die verklaring aanvragen bij uw klantmanager. Dat moet u wel snel doen. Het moet namelijk binnen drie maanden nadat u aan het werk bent gegaan. Zodra u de doelgroepenverklaring heeft, geeft u die aan uw werkgever. En wij sturen een kopie van de verklaring naar het UWV.

Voor cliënten van Werk en Inkomen

Bent u cliënt bij Werk en Inkomen? En heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Bel dan met het klantcontactcentrum (KCC): 14 074. Als de medewerkers van het KCC u niet kunnen helpen, zetten zij uw vraag door naar uw klantmanager.

U kunt niet zonder afspraak naar de balie van Werk en Inkomen komen om uw klantmanager te spreken.

Voor mensen zonder klantmanager 

Heeft u geen klantmanager? En heeft u algemene vragen over uitkeringen en bijzondere regelingen die door de gemeente worden uitgevoerd? Bel dan met het Zorgloket: 14 074 (keuze 1). U kunt daar ook een afspraak maken om langs te komen op het Publieksplein.

Publieksplein (Stadskantoor)

  • maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur (alleen op afspraak)
  • vrijdag van 8.30-12.00 uur (alleen op afspraak)

Telefoon: 14 074
Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu