Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Monumentenzorg

In Hengelo staan ruim 220 monumentale en beeldbepalende panden.

De historische waarde van deze panden is groot. De gemeente besteedt daarom veel aandacht aan deze monumenten. 

Alle Hengelose monumenten zijn te vinden in het Monumentenbestand.

Er zijn vier verschillende soorten:

  • Rijksmonumenten: onroerend goed van vijftig jaar en ouder en gebieden die van algemeen belang zijn vanwege hun schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde.
  • Gemeentelijke monumenten: monumenten van specifieke cultuurhistorische waarde voor de gemeente Hengelo.
  • Beschermde gemeentelijke karakteristieke panden: panden die beschermd zijn vanwege beeldondersteunende of beeldbepalende elementen in de gemeente Hengelo.
  • Beschermd stadsgezicht: groep van onroerende zaken die van algemeen belang zijn vanwege hun schoonheid, betekenis voor de wetenschap of hun cultuur-historische waarde.

De gemeente wil voorkomen dat cultuurhistorische waarden verloren gaan. Daarom hebt u altijd een vergunning nodig als u een monument wilt aanpassen. Wilt u hierover meer informatie? Kijk dan verder bij het onderwerp omgevingsvergunning.

Staat mijn pand op de monumentenlijst?

U kunt in het Monumentenregister zien welke panden op de monumentenlijst staan.

Kan ik subsidie krijgen voor restauratie of onderhoud van mijn huis?

Kijk voor meer informatie over subsidiemogelijkheden op de pagina Subsidie, cultuurhistorisch erfgoed.

Afdeling Ruimte en Bouwen
Telefoon: 14 074
Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu