Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Waar bent u naar op zoek?

Naamkeuze kind

Ouders kunnen samen kiezen voor de achternaam van hun eerste kind.

Dat kan de achternaam zijn van één van beiden of een combinatie van de achternamen. De achternaam die u voor het eerste kind kiest, geldt ook voor alle volgende kinderen met dezelfde ouders. Wat u moet doen om de naamkeuze officieel te maken, hangt af van uw persoonlijke situatie.

Vanaf 1 januari 2024 kunt u kiezen voor een dubbele achternaam. 

Een kind van getrouwde of als partners geregistreerde ouders krijgt de achternaam van de vader, tenzij u anders aangeeft. Wilt u dat uw kind de achternaam van de moeder krijgt of een dubbele achternaam? Dan kunt u voor of bij de geboorteaangifte van het eerste kind een akte van naamkeuze laten opmaken. Een akte van naamkeuze wordt opgemaakt door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Beide ouders moeten daarbij aanwezig zijn.

Bent u als moeder ongehuwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan krijgt uw kind  automatisch de achternaam van de moeder. Wilt u dat het kind de achternaam van de vader krijgt of een dubbele achternaam? Dan moet de vader het kind erkennen. Bij de erkenning van het eerste kind binnen deze relatie, kunt u dan de achternaam kiezen. Beide ouders moeten daarbij aanwezig zijn.

Ouders van hetzelfde geslacht kunnen in bepaalde gevallen ook naamkeuze doen. Wilt u meer informatie? Kijk dan op Rijksoverheid.nl of neem contact op met de afdeling Burgerzaken.  

Vanaf 1 januari 2024 kunt u een dubbele achternaam kiezen voor uw kind die op of na 1 januari 2024 geboren is. Het gaat dan om een combinatie van de achternamen van beide ouders.

Buitenlandse nationaliteit

Heeft uw kind geen Nederlandse nationaliteit, maar wel één of meer buitenlandse nationaliteiten? Dan bepalen de buitenlandse regels de mogelijkheden voor de keuze. Bij meerdere buitenlandse nationaliteiten mag u kiezen welke buitenlandse regels de naamkeuze bepalen. Wij raden u aan om eerst met ons contact op te nemen. U kunt uw situatie dan bespreken met een medewerker van de afdeling Burgerzaken.

Overgangsregeling voor kinderen die al geboren zijn

Is uw oudste kind geboren op of na 1 januari 2016? En wilt u dat uw kind(eren) een combinatie van de achternamen van beide ouders als achternaam krijgt/krijgen? Van 1 januari tot en met 31 december 2024 geldt een tijdelijke regeling.

Voorwaarden hiervoor zijn:

  • Het oudste kind is geboren op of na 1 januari 2016.
  • Alle kinderen in het gezin krijgen dezelfde achternaam.
  • U moet hiervoor betalen. Voor het eerste kind €75 en elk volgend kind €50.

Bel voor meer informatie en eventueel voor het maken van een afspraak om een dubbele achternaam te regelen met de medewerkers van Burgerzaken.Telefoonnummer: 14 074. 

U kunt ook alle regels en veelgestelde vragen nalezen op de website van Rijksoverheid: Mag ik mijn kind 2 achternamen geven?.

Ouders kunnen de naamkeuze alleen nog veranderen als zij na het erkennen van het (ongeboren) kind gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. U moet dan de bij de voltrekking van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap beide de akte van naamkeuze ondertekenen.

Bij de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk is het niet mogelijk om opnieuw naamkeuze te doen.

Als uw kind in het buitenland wordt geboren, is het volgens het recht van dat land niet altijd mogelijk om naamkeuze te doen. In sommige gevallen kunt u later alsnog in Nederland naamkeuze doen. Dit is afhankelijk van uw situatie. Bel daarom voor meer informatie naar de gemeente Hengelo: 14 074.

Wanneer u als echtpaar in Nederland een kind adopteert, kunt u voor het kind ook de achternaam  kiezen. De keuze is alleen mogelijk bij het eerste kind.

Maak een afspraak

Voor het opmaken van een akte van naamkeuze kunt u alleen op afspraak terecht op het Publieksplein.  

Afspraak maken

Publieksplein (Stadhuis)
Burgemeester van der Dussenplein 1

Telefoon: 14 074

Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu