Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Erkenning

Door een kind te erkennen neemt u het wettelijk ouderschap op u.

U kunt een kind erkennen waarover u de (aanstaande) vader of duomoeder bent. Dit is in principe alleen nodig als u niet getrouwd of geen geregistreerd partner bent. Wordt u duomoeder? Dan is erkenning soms ook nodig als u wel getrouwd of geregistreerd partner bent.

Door erkenning wordt u de juridische ouder. Dit brengt een aantal rechten en plichten met zich mee, zoals de plicht om het kind te onderhouden tot het 21 jaar wordt. Door erkenning regelt u bijvoorbeeld ook dat u en uw kind elkaars wettelijke erfgenamen worden. Meer over de gevolgen van het erkennen van uw kind vindt bij de Rijksoverheid.

Let op! Houdt er rekening mee dat u volgende broertjes of zusjes (van dezelfde ouders) ook weer moet erkennen.

Erkenning is niet hetzelfde als ouderlijk gezag. Dit moet u apart regelen. Ouderlijk gezag houdt onder meer in dat u mag meebeslissen in de opvoeding. Wilt u meer weten over dit onderwerp? Lees dan verder op de pagina over ouderlijk gezag en voogdij.

U kunt bij de erkenning kiezen of het kind de achternaam van de erkenner of die van de moeder krijgt. Dit is een eenmalig keuze die ook geldt voor eventuele broertjes of zusjes met dezelfde ouders. Om het eerste kind de achternaam van de erkenner te geven, is het nodig dat beide ouders aanwezig zijn bij het ondertekenen van de erkenningsakte. Bij elk volgend kind, of als het kind de achternaam van de moeder krijgt, is een schriftelijke machtiging van de moeder voldoende. Deze machtiging kunt u zelf opstellen en ondertekenen.

Geslachtsnaam wijzigen bij huwelijk

Bij een huwelijk of een partnerschap registratie kunt u eenmalig de achternaam van uw erkende kind(eren) wijzigen naar die van de andere partner. Dit gebeurt op de trouwdag zelf tijdens de voltrekking van het huwelijk. Daarvoor wordt een akte van naamskeuze opgemaakt. De achternaam wijzigen is niet mogelijk bij het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

Erkennen tijdens de zwangerschap

Wanneer u het kind al tijdens de zwangerschap erkent, bent u vanaf de geboorte van uw kind zijn of haar wettelijke ouder. We noemen dit erkenning van ongeboren vrucht. In Nederland wordt de biologische moeder automatisch als wettelijke ouder gezien. Erkenning tijdens de zwangerschap kunt u in elke gemeente in Nederland regelen.

Let op! De erkenning geldt alleen voor DEZE zwangerschap. Volgende kinderen van dezelfde ouders zijn dus niet automatisch ook erkend.

Erkenning bij de geboorteaangifte

De erkenning kan ook geregeld worden bij de geboorteaangifte van het kind. U bent dan pas wettelijk ouder van het kind na de geboorteaangifte. Erkenning bij de geboorteaangifte doet u in de geboorteplaats van uw kind.

Erkennen op elke leeftijd

Erkennen kan op elke leeftijd, ook als het kind al meerderjarig is. Het kan alleen niet als het kind al twee wettelijke ouders heeft. Erkennen na geboorteaangifte kunt u in elke gemeente in Nederland regelen.

Toestemming van de moeder

Om te kunnen erkennen is er altijd toestemming nodig van de moeder. Als het kind de achternaam krijgt van de erkenner, moeten beide ouders aanwezig zijn om de erkenningsakte te ondertekenen. Bij volgende kinderen of wanneer het kind de achternaam van de moeder krijgt, is een schriftelijke toestemming van de moeder voldoende. Zo’n schriftelijke machtiging kunt u zelf opstellen en ondertekenen.

Anonieme donor

Om als duomoeder automatisch de juridische ouder te worden, moet:

 • u getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • de zaaddonor anoniem zijn.
 • u een verklaring hebben van de Stichting donorgegevens, zodat duidelijk is dat de vader geen rol zal spelen in de verzorging en de opvoeding van het kind.

Bekende donor

Wanneer de zaaddonor bekend is, bent u niet automatisch de duomoeder. De juridische moeder, bepaalt of de vader of de duomoeder het kind mag erkennen. De vrouw waaruit het kind is geboren is automatisch de juridische moeder.

Nodig:

 • Een afspraak bij de Publieksbalie.
 • Uw identiteitsbewijs.
 • Aanwezigheid van beide ouders als het eerste kind de achternaam van de erkenner krijgt. 
 • Een schriftelijke machting met de toestemming van de moeder wanneer het om volgende kinderen gaat. Of wanneer de kinderen de achternaam van de moeder krijgen.
 • Een identiteitsbewijs van de moeder als zij niet meekomt.

Om een kind te kunnen erkennen:

 • Is toestemming nodig van de moeder uit wie het kind geboren is, als het kind jonger dan 16 jaar is.
 • Moet de moeder mee als het kind de achternaam van de erkenner krijgt.
 • Moet het kind zelf toestemming geven als hij of zij 12 jaar of ouder is.
 • Als duomoeder moet u in het geval van een anonieme zaaddonor een verklaring kunnen overleggen.
 • Moet u, als u onder curatele staat, toestemming hebben van de kantonrechter.
 • Mag u geen familie van de moeder zijn.
 • Moet u zelf 16 jaar of ouder zijn.

Maak een afspraak

Voor het regeln van de erkenning kunt u alleen op afspraak terecht op het Publieksplein.  

Afspraak maken

Publieksplein (Stadhuis)
Burgemeester van der Dussenplein 1

Telefoon: 14 074

Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu