Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Schuldhulpverlening, BudgetAlert

Geldzorgen? Zoek hulp bij BudgetAlert.

Heeft u schulden? Kunt u uw rekeningen niet meer betalen? En komt u er niet meer alleen uit? Dan is het belangrijk dat u op tijd hulp zoekt. Bij BudgetAlert kunt u terecht met al uw vragen over schuldhulpverlening. De medewerkers van BudgetAlert kunnen samen met u een plan maken om uit de geldzorgen te komen.

Bent u inwoner van de gemeente Hengelo? Bent u 18 jaar of ouder? En heeft u problematische schulden? Dan kunt u terecht bij BudgetAlert.

Let op: Bent u ondernemer en staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Neem dan contact op met het ROZ Twente.

U kunt zich aanmelden op het Publieksplein in het stadhuis. Neem voor de aanmelding een geldig identiteitsbewijs mee. Als u in aanmerking komt voor schuldhulpverlening, krijgt u meteen een uitnodiging mee voor een intakegesprek. Op de uitnodiging staat wat u mee moet nemen naar dit gesprek.

Tijdens het intakegesprek maken wij een overzicht van uw persoonlijke situatie. Dit doen wij door vragen te stellen over uw geldzaken, uw woning, uw werk en uw persoonlijke achtergrond. Wij maken samen met u een plan om uit de geldzorgen te komen. Dit gesprek duurt ongeveer 1,5 uur.

BudgetAlert verwacht van u dat u:

 • eerlijke en volledige informatie geeft,
 • zich houdt aan de gemaakte afspraken,
 • geen nieuwe schulden maakt,
 • het goed vindt dat wij informatie opvragen bij uw schuldeisers,
 • hulp accepteert van andere hulpverlenende organisaties als dat nodig is.

Uw inzet is noodzakelijk voor succes. Het is vaak een lange weg, die veel inspanningen van u vraagt. Maar uiteindelijk is het zeker de moeite waard!

Mensen met schulden wachten gemiddeld 5 jaar met het zoeken van hulp. En dat is zonde. Want als iemand zo lang wacht wordt de schuld in de tussentijd wel 10 keer zo hoog. Om dat te voorkomen neemt de gemeente Hengelo deel aan het project ‘Vroeg Eropaf’.

Doel van dit project is om beginnende schulden zo vroeg mogelijk op te sporen. Daarmee willen we oplopende schulden zoveel mogelijk voorkomen. Want die schulden kunnen tot grote problemen leiden. In het ergste geval worden mensen afgesloten van water en energie of hun huis uitgezet.

Gemeente werkt samen met andere instanties 

In het project ‘Vroeg eropaf’ werkt de gemeente samen met allerlei instanties. Die instanties melden betalingsachterstanden aan de gemeente. Zo weten we snel dat mensen beginnende schulden hebben en kunnen we vroeg in actie komen. Die actie bestaat eruit dat medewerkers van BudgetAlert een afspraak met u maken voor een huisbezoek. Zij geven steun en advies en willen samen met u uw financiën weer op orde brengen.

De gemeente Hengelo werkt in dit project samen met de volgende instanties: 

 • Achmea (inclusief Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, Avéro Zilveren Kruis, De Friesland)
 • Coöperatie VGZ (onder andere IZZ, IZA, Univé Zorg)
 • CZ (onder andere O.W.M., Ohra)
 • Essent Retail Energie BV (inclusief Energiedirect)
 • Warmtebedrijf Hengelo
 • Menzis Zorgverzekeraar
 • Vitens
 • Woningcorporatie Welbions

Zorgloket, Publieksplein (Stadhuis)
Burgemeester van der Dussenplein 1, 7551 EB Hengelo

Telefoon: 14 074 (keuze 1)

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu