Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Voorschot en voorlopige voorziening

De gemeente heeft tijd nodig om op een uitkeringsaanvraag te beslissen.

Als de gemeente er 4 weken of langer over doet om een beslissing te nemen, heeft u recht op een voorschot.

Krijgt u geen (of te weinig) voorschot? Moet u te lang wachten op een beslissing? Of bent u het niet eens met de beslissing op uw aanvraag? Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen.

Moet u 4 weken of langer op een beslissing wachten? Terwijl u wel alle relevante informatie heeft aangeleverd? Dan heeft u recht op een voorschot. 

De hoogte van het voorschot is tenminste 90% van de voor u geldende bijstandsnorm. Neem contact op met uw klantmanager als u het voorschot niet automatisch krijgt.

De gemeente verrekent het voorschot zonder machtiging met de eerste uitkering. Als blijkt dat u geen recht heeft op een uitkering, dan moet u het voorschot terugbetalen.

De gemeente moet binnen 8 weken een beslissing nemen op uw uitkeringsaanvraag. Als wij meer gegevens van u nodig hebben, mogen we die termijn eenmaal met 8 weken verlengen. 

Bij niet tijdig beslissen

Neemt de gemeente niet binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag en ontvangt u geen (of onvoldoende) voorschot? Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Dat doet u bij de voorzitter van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.

Bij bezwaar

Bent u het niet eens met de beslissing op uw aanvraag en heeft u al een bezwaarschrift ingediend? Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen als u niet voldoende middelen heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. U moet dan een brief schrijven naar: de Arrondissementsrechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 323, 7600 AH Almelo.

Voor cliënten van Werk en Inkomen

Bent u cliënt bij Werk en Inkomen? En heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Bel dan met het klantcontactcentrum (KCC): 14 074. Als de medewerkers van het KCC u niet kunnen helpen, zetten zij uw vraag door naar uw klantmanager.

U kunt niet zonder afspraak naar de balie van Werk en Inkomen komen om uw klantmanager te spreken.

Voor mensen zonder klantmanager 

Heeft u geen klantmanager? En heeft u algemene vragen over uitkeringen en bijzondere regelingen die door de gemeente worden uitgevoerd? Bel dan met het Zorgloket: 14 074 (keuze 1). U kunt daar ook een afspraak maken om langs te komen op het Publieksplein.

Publieksplein (Stadskantoor)

  • maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur (alleen op afspraak)
  • vrijdag van 8.30-12.00 uur (alleen op afspraak)

Telefoon: 14 074
Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu