Gemeentebalie > Belastingen

Gemeentebalie

Bedrijven Investeringszone (BI-zone) centrum Hengelo

Een Bedrijven Investeringszone (BI-zone) is een aangewezen gebied, waarin bedrijven samenwerken aan het verbeteren van onder andere de leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit. Voor dat doel hebben de bedrijven een vereniging of stichting opgericht. 

In Hengelo is een gebied in het centrum als BI-zone aangewezen. 
U vindt dat gebied op deze kaart (Pdf).

Tarieven 2019

Voor het uitvoeren van de gewenste activiteiten is geld nodig. Daarom heft de gemeente een BIZ-bijdrage van ondernemers die gebruik maken van een pand in de BI-zone. De peildatum is 1 januari. Het tarief van de BIZ-bijdrage is gekoppeld aan de WOZ-waarde van het pand.

 
WOZ-waarde BIZ-bijdrage 2019
Tot en met € 200.000 € 240
€ 200.000 tot € 350.000 € 409
€ 350.000 tot € 500.000 € 621
€ 500.000 tot € 750.000 € 860
€ 750.000 tot € 1.000.000 € 1.051
€ 1.000.000 en hoger € 1.241

Meest gestelde vragen

Op 1 januari staat mijn pand leeg. Hoef ik nu geen BIZ-bijdrage te betalen?

Jawel. Ook als uw pand leeg staat, krijgt u een aanslag BIZ-bijdrage.

Ik ben het niet eens met de opgelegde BIZ-bijdrage. Wat kan ik doen?

Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u schriftelijk bezwaar indienen. Hoe dat moet, staat op de aanslag.

Contact

Afdeling Stad en Regie
Telefoon: 14 074

Contactformulier

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?