Gemeentebalie > Veiligheid en leefbaarheid

Gemeentebalie

Openbare verlichting

De gemeente Hengelo stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de openbare verlichting. De openbare verlichting draagt bij aan een sociaal veilige, verkeersveilige en leefbare situatie. Een situatie waarin de burger zich op zijn gemak kan voelen.

Verlichting is ook belangrijk voor de uitstraling en aantrekkelijkheid van de stad, zowel overdag als 's avonds. Overdag door doordachte vormgeving, juiste locatie en goed onderhoud van lichtmasten en armaturen. En 's avonds door mooie, warme en subtiele verlichting.

Maar het gebruik van kunstlicht heeft niet alleen voordelen. Denk bijvoorbeeld maar eens aan energieverbruik of ongewenste lichtinval in de woon- of slaapkamer. En kunstlicht beïnvloedt ook de landschappelijke en natuurlijke waarden en verstoort flora en fauna. 

Wilt u iets melden over de openbare verlichting?

Is er bijvoorbeeld een lamp stuk? Is de verlichting te fel? Of is er schade aan een lichtmast? Aarzel dan niet en geef dat door aan de gemeente.

U kunt uw melding heel gemakkelijk doen via het digitale formulier.

Melding openbare ruimte


Hebt u een smartphone? Dan kunt u uw melding ook doorgeven via de app BuitenBeter. U kunt deze app gratis downloaden via BuitenBeter.

Lukt het niet via internet? Dan mag u ook bellen naar 14 074.

Storing in de openbare verlichting? Zo werkt het!

Om ervoor te zorgen dat de straatverlichting in uw buurt probleemloos brandt, werkt de gemeente nauw samen met netwerkbeheerder Enexis. De gemeente is uw aanspreekpunt en zorgt voor het bovengrondse deel van de openbare verlichting. Zit de storing onder de grond? Dan neemt de gemeente contact op met Enexis. Wilt u meer weten over dit onderwerp? Kijk dan ook eens naar dit filmpje.

Resultaat meldpunt overbodige lantaarnpalen

De gemeente gaat in totaal 107 lantaarnpalen (Pdf) verwijderen. Dat is het resultaat van het Meldpunt overbodige lantaarnpalen. Bij dit meldpunt konden inwoners van de gemeente Hengelo aangeven welke lantaarnpalen verwijderd zouden kunnen worden, bijvoorbeeld op plaatsen waar verlichting niet perse noodzakelijk is of waar lantaarnpalen te dicht op elkaar geplaatst zijn.

In het voorjaar van 2016 heeft de gemeente voor een proefperiode van drie maanden 194 lantaarnpalen uitgeschakeld. Tijdens deze proefperiode vroegen een aantal bewoners om een deel van de lantaarnpalen weer in te schakelen en de locaties zijn ook beoordeeld door de gemeente. Uiteindelijk heeft dat er toe geleid dat er de komende maanden in totaal 107 lantaarnpalen worden verwijderd. Dat zorgt voor een energiebesparing van 16.737 kW per jaar (gemiddeld jaarverbruik van 5 huishoudens), een besparing op de aanschaf van nieuwe lantaarnpalen en minder lichthinder voor mens en dier. Wilt u weten om welke lantaarnpalen het precies gaat? Kijk dan verder in het fotodocument overbodige lantaarnpalen (Pdf).

Beleidsplan openbare verlichting

Om te kunnen beoordelen of er openbare verlichting geplaatst moet worden en hoe er verlicht moet worden, is in 2012 het Beleidsplan openbare verlichting (Pdf) geschreven. In dit plan staan de kaders en richtlijnen waaraan de openbare verlichting moet voldoen en het geeft ook de ambitie weer van de gemeente op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing.

Uitvoeringsplan openbare verlichting

In 2013 heeft de gemeente het Uitvoeringsplan openbare verlichting (Pdf) opgesteld. In het uitvoeringsplan staat welke maatregelen de komende jaren gepland zijn. Daarbij speelt niet alleen vervanging een rol maar ook duurzaamheid. Denk daarbij aan minder energieverbruik, minder lichtvervuiling en minder lichthinder. De uitgangspunten uit het beleidsplan openbare verlichting zijn daarbij leidend.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?