Gemeentebalie > Sport, cultuur en recreatie

Gemeentebalie

Subsidie wijkwelzijnswerk

De gemeente Hengelo stelt subsidie beschikbaar voor het wijkwelzijnswerk. Een aantal wijkwelzijnsorganisaties komen in aanmerking voor deze subsidie.

Zoekt u meer informatie over de subsidieregeling?

Kijk dan in de Subsidie Uitvoeringsregelingen 2020 (Pdf). Hierin kunt u bijvoorbeeld lezen:

  • welke activiteiten voor subsidie in aanmerking komen;
  • aan welke voorwaarden de subsidieaanvraag moet voldoen;
  • hoe u de subsidie moet aanvragen;
  • welke verplichtingen er zijn.

Wilt u nog iets nalezen in de regelingen van 2019? Ga dan naar de Subsidie Uitvoeringsregelingen 2019 (Pdf).

Algemene subsidieverordening

Wilt u weten welke algemene spelregels er zijn voor het aanvragen en verlenen van subsidies? Kijk dan in de Algemene subsidieverordening.

Contact

Telefoon: 14 074

Contactformulier

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?