Gemeentebalie > Werk en inkomen

Gemeentebalie

Hoogte uitkering

Wilt u weten hoe hoog uw uitkering is? Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende normbedragen per 1-7-2019. Alle bedragen zijn vermeld in euro's. In de tabellen staan de maandbedragen met vakantiegeld, het vakantiegeld en de maandbedragen zonder vakantiegeld. Het vakantiegeld is 5% van de norm. Dit wordt maandelijks voor u gereserveerd. U krijgt het vakantiegeld uitbetaald in de maand juni of als uw uitkering eindigt.

Als u geen woonlasten hoeft te betalen (of slechts gedeeltelijk), dan krijgt u een lagere uitkering. 

Normbedragen voor echtparen

Leeftijd Kinderen Totaal Vakantiegeld Zonder vakantiegeld
Beiden jonger dan 21 jaar geen kinderen
wel kinderen
508,78
803,19
25,44
40,16
483,34
763,03
Eén partner jonger dan 21 jaar geen kinderen
wel kinderen
990,41
1.284,82
49,52
64,24
940,89
1.220,58
Beide partners 21 jaar of ouder, maar nog niet pensioengerechtigd   1.472,03 73,60 1.398,43
Tenminste één partner pensioengerechtigd   1.571,50 78,58 1.492,93

Kostendelersnorm

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het aantal bewoners op het woonadres. Jongeren tot 21 jaar en studenten die studiefinanciering krijgen, tellen niet mee als medebewoner. Ook als u op commerciële basis een kamer huurt, is de kostendelersnorm niet van toepassing.

Aantal medebewoners en percentage uitkering Totaal Vakantiegeld Zonder vakantiegeld
Met 1 medebewoner: 50% 736,02 36,80 699,21
Met 2 medebewoners: 43,33% 637,88 31,89 605,99
Met 3 medebewoners: 40% 588,81 29,44 559,37
Met 4 medebewoners: 38% 559,37 27,97 531,40


Hebt u meer dan 4 medebewoners? Dan kunt u het percentage zelf uitrekenen met onderstaande formule:

40% + (A x 30%)
--------------------
A

A = aantal bewoners op het adres.

Normbedragen voor alleenstaanden

Voor jongeren van 18 tot en met 20 jaar is er geen verschil tussen thuiswonende en zelfstandig wonende jongeren.

Leeftijd Totaal Vakantiegeld Zonder vakantiegeld
Jonger dan 21 jaar 254,39 12,72 241,67
21 jaar of ouder, maar nog niet pensioengerechtigd 1.030,42 51,52 978,90
Pensioengerechtigd 1.154,03 57,70 1.096,33

Normbedragen voor personen in een inrichting

Voor cliënten die in een inrichting verblijven gelden andere bedragen, ook als het gaat om alleenstaande ouders of gezinnen. Uw klantmanager kan u daarover meer vertellen.

Grondslagen Ioaw/Ioaz

De IOAW- en IOAZ-uitkeringen zijn zogenaamde bruto uitkeringen. Op de uitkering worden maandelijks loonheffing en premies ingehouden en aan de Belastingdienst afgedragen. Wat na de inhoudingen overblijft (de netto uitkering) krijgt u uitbetaald. 

Gezinssituatie Bruto Netto met vakantiegeld
Echtpaar (met of zonder kinderen), beiden 21 jaar of ouder 1.668,50 1.472,04
Alleenstaande, 23 jaar of ouder 1.299,62  1.030,42
Kostendeler 834,25 736,02

Contact

Voor cliënten van Werk en Inkomen

Bent u cliënt bij Werk en Inkomen? En hebt u vragen over werk, uitkering, inkomen en zorg? Dan kunt u terecht bij uw klantmanager. U kunt uw klantmanager bellen tijdens de spreekuurtijden. U kunt niet zonder afspraak naar de balie van Werk en Inkomen komen om uw klantmanager te spreken.

Informatiebalie op het Publieksplein

Hebt u geen klantmanager? En hebt u algemene vragen over uitkeringen en bijzondere regelingen die door de gemeente worden uitgevoerd? Dan kunt u terecht bij de informatiebalie op het Publieksplein.

Publieksplein (Stadskantoor)
Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo

  • maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur
  • vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Telefoon:  14 074
Contactformulier

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?