Gemeentebalie > Scholing en vorming

Gemeentebalie

Leerlingenvervoer

Ouders en verzorgers zijn er in principe zelf verantwoordelijk voor dat hun kind op school komt. Maar in bepaalde gevallen kan de gemeente het vervoer van uw kind naar school (gedeeltelijk) vergoeden. Bijvoorbeeld als uw kind vanwege een lichamelijke of verstandelijke handicap niet met het openbaar vervoer kan reizen. Of als uw kind naar een speciale school moet die niet in de buurt is.

Leerlingenvervoer is bedoeld voor het vervoer naar:

  • basisscholen,
  • speciale scholen voor basisonderwijs,
  • speciale scholen voor voortgezet onderwijs,
  • scholen voor speciaal onderwijs,
  • scholen voor voortgezet speciaal onderwijs,
  • scholen voor voortgezet onderwijs.

Wilt u een aanvraag doen voor leerlingenvervoer?

Vul dan het aanvraagformulier in en stuur het formulier met de bijlagen naar: Gemeente Hengelo, Afdeling MO, Bureau leerlingzaken, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Lees voordat u het formulier gaat invullen eerst de toelichting! 

U krijgt binnen 8 weken bericht of uw aanvraag is goedgekeurd.

Wie beoordeelt of u aanspraak kunt maken op aangepast vervoer?

Om te kunnen beoordelen of aangepast vervoer nodig is, heeft de gemeente informatie nodig over uw kind. Bijvoorbeeld medische informatie of een verklaring van de begeleidingscommissie van de school. Is er nog niet genoeg informatie om uw aanvraag te kunnen beoordelen? Of woont uw kind minder dan 4 kilometer van de school? Dan sturen wij de gegevens door naar Argonaut (een onafhankelijke adviesorganisatie). Een arts van Argonaut beoordeelt de aanvraag en nodigt u uit voor een gesprek. Op grond van de conclusie van deze arts beslist de gemeente of u wel, niet of gedeeltelijk aanspraak kunt maken op leerlingenvervoer. Als een arts van Argonaut uw aanvraag heeft beoordeeld, kunt u geen second opinion aanvragen. Als u het niet eens met het besluit van de gemeente, kunt u wel een bezwaarschrift indienen.

Vervoerswaaier: Samen mobiel blijven in Hengelo

De gemeente Hengelo heeft alle mogelijkheden om van A naar B te komen op een rijtje gezet in de Vervoerswaaier (Pdf): een handig hulpmiddel voor mensen met én zonder Wmo-vervoersindicatie.

Wilt u meer informatie over de verschillende vervoersmogelijkheden? Neem dan contact op met het Zorgloket.

Veel gestelde vragen

Ik moet werken en kan mijn kinderen niet zelf naar school brengen en ophalen. Komen mijn kinderen in aanmerking voor leerlingenvervoer?

Nee, aangepast vervoer wordt nooit toegekend alleen omdat ouders door hun werk hun kinderen niet naar school kunnen brengen of ophalen. Ook niet als uw kinderen naar verschillende scholen gaan. Als u uw kinderen niet zelf kunt begeleiden, dan moet u daarvoor een andere oplossing bedenken. 

Contact

Zorgloket
Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo

  • maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur
  • vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur

E-mail: zorgloket@hengelo.nl

Telefoon: (0)14 074 (toets 1)

Afspraak maken

Wilt u voorkomen dat u misschien lang moet wachten? Maak dan een afspraak. Dat kan heel gemakkelijk via het digitale formulier!

Afspraak maken  

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?