Gemeentebalie > Bouwen

Gemeentebalie

Subsidie cultuurhistorisch erfgoed

De gemeente Hengelo kent een aantal subsidiemogelijkheden op het gebied van ons cultuurhistorisch erfgoed. Met deze subsidies wil de gemeente eigenaren stimuleren om hun panden of objecten te verbeteren of ze in oorspronkelijke staat te herstellen. Er zijn verschillende regelingen voor cultureel erfgoed, archeologie, gevelverbetering in de binnenstad en Tuindorp 't Lansink.

Zoekt u informatie over deze subsidieregelingen?

Kijk dan verder in de Subsidieregeling Cultuurhistorisch Erfgoed 2019 (Pdf). Hierin kunt u bijvoorbeeld lezen:

  • waarvoor u subsidie kunt aanvragen;
  • wie in aanmerking komt voor subsidie;
  • welke voorwaarden er zijn;
  • hoeveel subsidie u kunt aanvragen;
  • wat het subsidieplafond is;
  • wat u moet doen om subsidie aan te vragen.

Wilt u subsidie aanvragen?

Stuur dan het ingevulde aanvraagformulier (Pdf) met de bijlagen naar: Gemeente Hengelo, Ruimte en Bouwen, de heer J.K. Stegeman, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Nadat u de investering hebt gerealiseerd, moet u de gemeente vragen om de subsidie definitief vast te stellen. Gebruik hiervoor het vaststellingsformulier (Pdf). Stuur het formulier en de bijlagen ook naar bovenstaand adres.

Extra informatie

Andere mensen zochten ook informatie over:

Contact

Afdeling Ruimte en Bouwen
Telefoon: 14 074

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?