Gemeentebalie > Belastingen

Gemeentebalie

Waterschapsbelasting

Iedereen in Nederland betaalt waterschapsbelasting. Met dat geld zorgen waterschappen dat u genoeg en schoon water hebt. En dat u beschermd bent tegen te veel water. Iedereen binnen een waterschapsgebied betaalt daaraan mee: burgers, (landbouw)bedrijven en natuureigenaren.

Waterschap Vechtstromen en GBLT

Hengelo valt in het gebied van Waterschap Vechtstromen. Dit waterschap werkt aan schoon, voldoende en veilig water in 23 gemeenten in de provincies Overijssel, Gelderland en Drenthe.

Waterschappen zijn overheidsinstanties die worden betaald met belastinggeld. Daarom ontvangt u elk jaar een aanslag waterschapsbelasting. De waterschapsbelasting voor Waterschap Vechtstromen betaalt u via het GBLT (Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn). De aanslag ontvangt u ook van het GBLT.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?