Bomen Troelstrastraat

Bomen Troelstrastraat

In 2006 is het project rioolvervanging in de Mr. P.J. Troelstrastraat opgestart en uitgevoerd. Hiervoor was het noodzakelijk dat in deze straten alle bomen gekapt werden. Bij de uitvoering van dit project zijn er 70 esdoorns terug geplant.

In 2014 is gesignaleerd dat de bomen niet goed groeien. Daarom is opdracht gegeven om te onderzoeken wat de oorzaak is van de groeiproblemen. Inmiddels is na uitvoerig onderzoek geconstateerd dat 35 van 70 nieuwe geplante bomen niet meer te redden zijn. Om dit probleem aan te pakken hebben we geconstateerd dat de strook tussen de rijbaan en het fietspad in de Mr. P.J. Troelstrastraat volledig heringericht dient te worden. Samen met de bewoners hebben wij in drie sessies toegewerkt naar het definitief ontwerp dat  op deze website te vinden is.

Definitief ontwerp

Start uitvoering: maandag 11 februari 2019

Bewonersbrief werkzaamheden Troelstrastraat

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?