Elisabethstraat

Het project Elisabethstraat ligt ingeklemd tussen de Elisabethstraat , de Laurastraat, de Andreastraat, het Laurapark en de Krabbenbosweg.

Wie doet wat?

De gemeente begeleidt en toetst de voorbereiding van de plannen, stelt het bestemmingsplan op en voert de bestemmingsplanprocedure uit.

Stand van zaken (november 2018)

Welbions heeft projectontwikkelaar Bemog uit Zwolle en Plegt-Vos uit Hengelo gevraagd om een woningbouwplan voor dit gebied te ontwikkelen. Dit plan is inmiddels grotendeels klaar. We verwachten in 2019 de procedure voor wijziging van het bestemmingsplan te kunnen doorlopen, waarna er gestart kan worden met de bouw van de nieuwe woningen.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeentelijk projectleider Rogier Jacobs, telefoon 14 074, de projectleider van BEMOG Projectontwikkeling Ragnar Hoek, telefoon (038) 331 5899 of de projectmanager van Plegt-Vos, Dita List 088 - 588 6000.

           

          

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?