Integraal actieplan voor een vitale binnenstad 2017 - 2021

De Stichting Centrummanagement Hengelo (SCH), de Stichting Vastgoed Hengelo (SVH), Bureau Hengelo en de gemeente Hengelo hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan een gezamenlijk actieplan voor een vitale Hengelose binnenstad. Hierin zijn opgenomen de concrete ambities, beleidskeuzes en acties om die te bereiken. Het college van B en W maakt € 10 miljoen vrij voor de Hengelose binnenstad. De vier partijen willen zo snel mogelijk beginnen.

Klik op de afbeelding voor een vergroting
Klik op de afbeelding voor een vergroting!

Samenwerking is cruciaal

Het ‘Integraal actieplan voor een vitale Hengelose binnenstad’ is het resultaat van een krachtige samenwerking. De vier partijen benoemen in het plan zeven prioriteiten op fysiek, sociaal, economisch en cultureel gebied. En ook de concrete acties voor de korte termijn. De binnenstadspartners zijn het erover eens dat een forse financiële impuls noodzakelijk is om de binnenstad aantrekkelijker te maken. In totaal is er vooralsnog € 13 miljoen nodig. De gemeente investeert € 10 miljoen. Eerder had de gemeente al € 3,5 miljoen beschikbaar gesteld voor versterking van de binnenstad, daar komt in de begroting voor 2018 nog eens € 6,5 miljoen bij. Gezamenlijk gaan de partners op zoek naar de resterende € 3 miljoen. Wethouder binnenstad Marcel Elferink geeft aan: ‘We laten hiermee zien dat het voor ons menens is en de binnenstad de prioriteit krijgt die het verdient. Het is tijd dat de schop de grond in gaat. En dat vinden alle betrokken partijen. Goede samenwerking is cruciaal. Ik ben ervan overtuigd dat dit tot een voortvarende aanpak leidt en eveneens een vliegwiel is voor investeringen van private partijen!’

Concrete acties op korte termijn

De vier samenwerkende partijen zijn samen eigenaar van het actieplan. Alleen het gezamenlijk belang telt en creëert de ambitie die tot een vitale binnenstad moet leiden. De SCH, de SVH en Bureau Hengelo hebben de handschoen opgepakt voor de herinrichting van de Markt. Nog dit jaar worden de Hengeloërs betrokken bij de keuze voor een vernieuwd en sfeervol marktplein. Het afgelopen halfjaar heeft een intensief traject met omwonenden en direct betrokkenen van de Enschedesestraat plaatsgevonden. Het ontwerp voor de Enschedesestraat is zo goed als klaar en draagt direct bij aan een prettiger verblijf en aangenamer winkelklimaat in dit deel van het stadshart. Start en afronding eerste helft van 2018. De sloop van de Lambertuspassage en het vrijzetten van de Lambertusbasiliek is een belangrijke ambitie én bijdrage aan een sfeervolle binnenstad. Maar meer groen is ook een belangrijk thema én meer ruimte voor innovatieve ondernemers. Roland Schwind, voorzitter SCH: ‘Wij staan al een tijdje in de startblokken maar beseffen dat we het niet alleen kunnen. Wij zijn blij dat de bezoekers aan onze binnenstad al snel resultaat te zien krijgen. Dit geldt gelukkig ook voor het marktplein. Daarmee moet de Hengelose binnenstad ook voor ondernemers weer aantrekkelijker worden.’

Raadsbesluit begin november

Dinsdag 26 september heeft het college van B en W ingestemd met het actieplan. In oktober vindt er een oordeelsvormende Politieke Markt plaats met de gemeenteraad. Op 7 november staat dit onderwerp op de agenda van de raadsvergadering en neemt de raad een definitief besluit.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?