Optimizing Inland Waterway- and Multimodal Transport in the Euregio, along the North Sea Baltic Corridor

Disclaimer: in deze publicatie wordt slechts de mening van de auteur weergegeven. De Europese Unie is niet aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie in deze publicatie.


Action No: 2017-EU-TM-0024-W

Het project ‘Verruiming Twente kanaal’ en de opwaardering van de binnenhavens van Hengelo en Almelo ontvangt een subsidie vanuit het Europese programma ‘Connecting Europe Facility’ (CEF). Het Europese programma richt zich op de ontwikkeling van een goed presterend, duurzaam en efficiënt Europees netwerk op het gebied van transport en personenvervoer. De regio Twente ligt als logistieke hotspot op de North Sea Baltic Corridor (NSBC), die via de Rotterdamse haven richting Polen tot Helsinki loopt.  

Doel van het project

Het doel van het project “Optimizing Inland Waterway- and Multimodal Transport in the Euregio, along the North Sea Baltic Corridor” is onder meer het verruimen van de vaarweg en de binnenhavens geschikt maken voor grotere schepen (klasse-Va). Daarnaast wordt gestimuleerd om meer te vervoeren over het water, dit vermindert het vervoer per truck over de weg. De druk over de weg zal verminderen en zal de CO2-uitstoot verlagen. Dit sluit naadloos aan bij het Europese beleid.

Het project wordt in samenwerking met Rijkswaterstaat, provincie Overijssel, gemeente Almelo, Port of Twente, KNI Osnabrück en Betoncentrale Rouwmaat Enschede uitgevoerd. Hierbij wordt ook nauw samengewerkt met de Euregio, het Gemeenschappelijk Havenbedrijf Twente en Regio Twente. Naast het verruimen van de vaarweg en de opwaardering van de binnenhavens van Hengelo en Almelo, is er aandacht voor de toepassing van innovaties en betere grensoverschrijdende samenwerking in de logistieke sector.

Drie redenen voor ‘Verruiming Twente kanaal’:

  • Het Twente kanaal is een belangrijke schakel tussen de Nederlandse havens en de rest van Europa.
  • Klasse Va schepen kunnen dankzij de verruiming en opwaardering van de binnenhavens gebruik maken van de vaarweg. Dit is goed voor de economie.
  • Verminderen het aantal vrachtwagens op de weg (dagelijks ongeveer 900 trucks). Hierdoor verlaging van de CO2-uitstoot.

Berichten over Verruiming Twente kanalen

Meer weten?

Voor vragen kunt u contact opnemen met R. Straver, telefoon 14 074; of mailen naar gemeente@hengelo.nl (onderwerp: Verruiming Twentekanaal - Action No: 2017-EU-TM-0024-W).

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?