Anninksweg 117

Plangebied

Het plangebied wordt gevormd door het perceel Anninksweg 117.

Aanleiding

De op het perceel Anninksweg 117 aanwezige woning is gebouwd in afwijking van de bouwvergunning voor het oprichten van de woning. Legalisatie is op basis van het geldende bestemmingsplan niet mogelijk. Omdat op dit perceel geen actueel bestemmingsplan van kracht is, is het wenselijk dat er een nieuw bestemmingsplan wordt vastgesteld. De opgerichte woning wordt ingepast in het bestemmingsplan Anninksweg 117.

Procedure

 Op 20 december 2011 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken hebben van 4 januari 2012 t/m 14 februari 2012 ter inzage gelegen. Er is een beroepschrift ingediend, maar deze is op 11 april 2012 door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State niet-ontvankelijk verklaard. Het bestemmingsplan Anninksweg 117 was daardoor onherroepelijk geworden.

Op 9 juli 2014 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak de eerdere uitspraak van 11 april 2012 vervallen verklaard, en het beroep alsnog ONGEGROND verklaard.

U kunt een papieren versie van het bestemmingsplan op afspraak inzien bij de afdeling Vergunningen in het Stadskantoor aan de Hazenweg 121. De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij 'Inzien'.

Inzien

Hieronder kunt u de juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?