Bedrijventerrein Twentekanaal, parkeerstrook Goudstraat

Plangebied

Het plangebied wordt gevormd door (delen van) de percelen kadastraal bekend als sectie E, nummers 2272, 2703, 2736, 2738, 2741 en een deel van de Goudstraat.

Aanleiding

Een aantal autobedrijven aan de Goudstraat heeft onvoldoende parkeerplaatsen op eigen terrein. Daarom willen ze een deel van de groenstrook ten zuiden van de Goudstraat van de gemeente kopen zodat ze hier extra parkeerplaatsen aan kunnen leggen. Omdat het hierbij gaat om parkeerplaatsen die geen openbaar karakter hebben, past dit niet in het bestemmingsplan Bedrijventerrein Twentekanaal. De gemeenteraad heeft ingestemd met de verkoop van de grond. Om het gebruik als parkeerplaats te regelen, wordt het bestemmingsplan herzien.

Procedure

 De procedure voor het bestemmingsplan Bedrijventerrein Twentekanaal, parkeerstrook Goudstraat is afgerond. Op 10 september heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Bedrijventerrein Twentekanaal, parkeerstrook Goudstraat gewijzigd vastgesteld. U kon het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken van 8 oktober 2014 tot en met 18 november 2014 inzien bij de afdeling Vergunningen in het stadskantoor. Er is geen beroep ingesteld tegen het plan. Het bestemmingsplan is op 27 november 2013 in werking getreden en tegelijk onherroepelijk geworden. U kunt een papieren versie van het bestemmingsplan op afspraak inzien bij de afdeling Vergunningen in het Stadskantoor aan de Hazenweg 121. De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij 'Inzien'.

Inzien

Hieronder kunt u juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?