Bedrijventerrein Twentekanaal

Plangebied

Het plangebied Bedrijventerrein Twentekanaal ligt aan de zuidzijde van Hengelo. Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door de Rijksweg, aan de noordzijde door de "Omloopleiding" en het Twentekanaal, aan de oostzijde door het spoor (stamlijn AKZO), en aan de zuidzijde (in hoofdzaak) door de bebouwing ten zuiden van de Boortorenweg, de Rougoorweg, de Boekeloseweg, de Parelstraat, de Topaasstraat en de Fabelenweg.

Aanleiding

De geldende bestemmingsplannen voor het Bedrijventerrein Twentekanaal zijn verouderd en moeten op grond van de Wet ruimtelijke ordening worden geactualiseerd.

Naar aanleiding van vragen van omwonenden van het bedrijventerrein Twentekanaal over de mogelijke gevolgen voor hun gezondheid als gevolg van diverse bedrijfsactiviteiten is het 'Milieugezondheidsonderzoek bedrijventerrein Twentekanaal Hengelo' uitgevoerd. In het onderzoek zijn aanbevelingen gegeven ten aanzien van het bestemmingsplan.

Voor het bedrijventerrein Twentekanaal is nu een bestemmingsplan opgesteld, waarbij de nadruk vooral ligt op het vastleggen van de bestaande situatie en waarin rekening is gehouden met de aanbevelingen uit het Milieugezondheidsonderzoek.

Procedure

 De gemeenteraad heeft op 2 juli 2013 het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 14 augustus tot en met 24 september 2013 ter inzage. Tijdens de inzagetermijn zijn twee beroepschriften ingediend bij de Raad van State. Op 23 april 2014 heeft de Raad van State uitspraak gedaan en de beroepen deels niet-ontvankelijk en voor het overige ongegrond verklaard, waardoor het plan onherroepelijk is geworden.

Het bestemmingsplan Bedrijventerrein Twentekanaal is voor een klein gedeelte herzien en voor het plangebied is ook een wijzigingsplan in procedure geweest. Ook deze twee bestemmingsplannen zijn inmiddels onherroepelijk.

Inzien

Hieronder kunt u de juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?