Broek Noord, Noordelijke rand en woonvelden

Plangebied

Het plangebied wordt globaal gevormd door de: Kruisspin, Reimersdennenweg, Sprinkhaan, Bijenkorf, Duizendpoot, Ratelaar en Meester Molendijkweg.

Aanleiding

Met dit bestemmingsplan wordt aangesloten bij de eerdere planvorming in Broek Noord en wordt voorzien in de ontwikkeling van woningbouw. Eveneens zijn in dit bestemmingsplan de bestaande woningen binnen de grenzen van het plangebied ingepast.

Procedure

 De procedure voor het bestemmingsplan Broek Noord, Noordelijke rand en woonvelden is afgerond. Op 21 januari 2014 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan lag ter inzage van 29 januari 2014 tot en met 11 maart 2014. Er is geen beroep ingesteld tegen het plan. Het bestemmingsplan is op 12 maart 2014 onherroepelijk geworden. U kunt een papieren versie van het bestemmingsplan op afspraak inzien bij de afdeling Vergunningen in het Stadskantoor aan de Hazenweg 121. De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij 'Inzien'.

Inzien

Hieronder kunt u de juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?