Centrum 2013

Plangebied

De grens van het plangebied wordt globaal gevormd door het centraal station, Wolter ten Catestraat, Oude Molenweg, Oldenzaalsestraat, Deldenerstraat, Marskant en Emmaweg met de aanliggende bebouwing. Het gebied Lange Wemen is niet opgenomen omdat voor dit gebied een recent bestemmingsplan geldt.

Aanleiding

In het kader van het project “actualisering van verouderde bestemmingsplannen” is in 2004 het bestemmingsplan Centrum vastgesteld. Dit plan moet worden herzien omdat wettelijk gezien een bestemmingsplan niet ouder mag zijn dan 10 jaar. Voor het plangebied is een bestemmingsplan opgesteld, waarbij de nadruk vooral ligt op het vastleggen van de bestaande situatie.

Procedure

 De gemeenteraad heeft op 17 december 2014 het bestemmingsplan Centrum 2013 gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lagen van 14 januari  tot en met 24 februari 2015 ter inzage. Tijdens de inzagetermijn zijn geen beroepschriften ingediend bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de  Raad van State. Het bestemmingsplan Centrum 2013 is daarmee op 25 februari 2015  in werking getreden en onherroepelijk geworden. U kunt een papieren versie van het bestemmingsplan op afspraak inzien bij de afdeling Vergunningen in het Stadskantoor aan de Hazenweg 121. De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij ‘Inzien’.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?