De Zuivelhoeve

Plangebied

Het plangebied betreft de gronden gelegen aan de Bruninksweg 5a en wordt globaal begrensd door de Bruninksweg, Twekkelerweg, Elkemanweg en Grote Veldweg.

Aanleiding

De Zuivelhoeve, gevestigd aan de Bruninksweg 5a, is voornemens de productielocaties gericht op het bereiden van yoghurt en vla op één locatie te concentreren en wil hiertoe de bestaande bedrijfsoppervlakte uitbreiden. Het uitbreidingsplan past echter niet in het nu geldende bestemmingsplan Buitengebied 2000. Het voorliggende bestemmingsplan maakt de gewenste uitbreiding mogelijk.

Procedure

 De procedure voor het bestemmingsplan De Zuivelhoeve is afgerond. Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 8 juli tot en met 18 augustus 2015 ter inzage. Tijdens deze inzagetermijn is een beroepsschrift ingediend bij de Raad van State. Nadat de Raad van State uitspraak heeft gedaan op 25 mei 2016 is het plan onherroepelijk geworden.

Inzien

Hieronder kunt u de juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?