Deldenerstraat Noord

Plangebied

Het plangebied wordt globaal gevormd door de gronden gelegen tussen de Deldenerstraat 384 en 306.

Aanleiding

Het plangebied wordt globaal gevormd door de gronden gelegen tussen de Deldenerstraat 384 en 306. Met vijf grondeigenaren aan de Deldenerstraat is een overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling van woningen aan de Deldenerstraat. Het verwezenlijken van deze plannen past niet in het geldende bestemmingsplan waardoor het bestemmingsplan moet worden herzien. Het voorliggende bestemmingsplan Deldenerstraat Noord voorziet in deze herziening van het plan. De bestaande woningen worden conserverend bestemd.

Procedure

 Op 4 maart 2014 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. Bij de Raad van State zijn geen beroepsschriften of verzoeken om voorlopige voorziening ingediend, waardoor het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking is getreden met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het plan is op 23 april 2014 in werking getreden en ook gelijk onherroepelijk geworden. De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij 'Inzien'.

Inzien

Hieronder kunt u de juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?