Fietsenstalling Stationsplein

Plangebied

Het plangebied betreft globaal het gebied ten westen van het station waar nu een fietsenstalling staat.

Aanleiding

Het bestemmingsplan betreft een herziening van een deel van het bestemmingsplan Centrum aan de westzijde van het station. In en rondom het stationsgebied Centraal Station Twente (CST) vinden ontwikkelingen plaats. CST is onderdeel van Hart van Zuid, een van de meest omvangrijke stedelijke vernieuwingsoperaties in Nederland. Hart van Zuid staat voor een innovatieve combinatie van Twents industrieel erfgoed met moderne onderwijs-, culturele en winkelvoorzieningen, comfortabel wonen en eigentijds zakendoen. Het stationsgebied maakt deel uit van de 2e fase Hart van Zuid. Centrale doelstelling van de realisatie van de 2e fase Hart van Zuid is te komen tot het leveren van een bijdrage in de versterking van de regionale economie, versterking en concentratie van regionale en bovenregionale voorzieningen en het versterken van de regionale bereikbaarheid.

De ontwikkeling van het stationsgebied gaat uit van een combinatie van functies die elkaar versterken en aansluiten bij de verschillende doelgroepen van Centraal Station Twente: passanten, reizigers, poppodiumbezoekers, zakenmensen etc. De primaire functies van het station zijn: vervoersknooppunt (station), economisch knooppunt (WTC Twente Businessdistrict). Daarnaast wil het Centraal Station Twente gebruikers faciliteren door in het stationsgebied voorzieningen van hoog niveau te bieden: horeca, detailhandel en ruime parkeermogelijkheden voor auto en fiets. In dit kader vindt een reconstructie plaats van het Stationsplein en het busstation en zal een hoogwaardige voorziening voor de fietsenstalling worden gerealiseerd. De ambitie is hiermee het Stationsplein in te richten tot een aangenaam ontmoetings- en verblijfsgebied. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om de huidige fietsenstalling te vervangen door een grotere fietsenstalling.

Procedure

 De gemeenteraad heeft op 18 september 2012 het bestemmingsplan vastgesteld. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken hebben van 3 oktober 2012 tot en met 13 november 2012 ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn is er geen beroep ingesteld en/of een voorlopige voorziening gevraagd bij de Raad van State zodat het bestemmingsplan Fietsenstalling Stationsplein op 14 november 2012 onherroepelijk is geworden. U kunt een papieren versie van het bestemmingsplan op afspraak inzien bij de afdeling Vergunningen in het Stadskantoor aan de Hazenweg 121. De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij 'Inzien'.

Inzien

Hieronder kunt u de juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?