Hart van Zuid, De Vereeniging

Plangebied

Het plangebied wordt gevormd door het perceel gelegen aan de Berfloweg 1, kadastraal bekend als sectie S, nummer 814.

Aanleiding

In het masterplan Hart van Zuid is de functionele invulling van het Vereenigingsgebouw, gelegen aan de Berfloweg 1, vastgelegd. Uitgangspunt is het Vereenigingsgebouw te transformeren met functies zoals congres-, horeca-, hotel- en vergaderfaciliteiten voor het versterken van het economisch en internationaal profiel van Twente. Het bestemmingsplan Hart van Zuid, De Vereeniging maakt deze transformatie mogelijk.

Procedure

De gemeenteraad heeft op 6 november 2018 het bestemmingsplan Hart van Zuid, De Vereeniging gewijzigd vastgesteld. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 14 november 2018 tot en met 27 december 2018 ter inzage. Tijdens deze termijn is geen beroep ingesteld bij de Raad van State. Het bestemmingsplan Hart van Zuid, De Vereeniging is daarmee op 28 december 2018 onherroepelijk geworden.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?