Hengelo Zuid, Berflo Es en omgeving

Hengelo Zuid, Berflo Es en omgeving

Het plangebied Berflo Es en omgeving wordt globaal begrensd door de omloopleiding, Twekkelerweg, Enschedesestraat, spoorlijn Hengelo-Oldenzaal en de Langelermaatweg.

Aanleiding

De geldende bestemmingsplannen voor het totale plangebied Hengelo Zuid zijn verouderd en worden geactualiseerd. Het plangebied Hengelo Zuid bestaat uit drie deelgebieden (Breemarsweg en omgeving, Veldwijk en omgeving en Berflo Es en omgeving). Voor het deelgebied Berflo Es is nu een bestemmingsplan gemaakt waarbij de nadruk vooral ligt op het vastleggen van de bestaande situatie.

Procedure

De gemeenteraad heeft op 26 maart 2013 het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan Hengelo Zuid - Berflo Es e.o. en de bijbehorende stukken lagen van 10 april 2013 t/m 21 mei 2013 ter inzage bij de afdeling Vergunningen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121 te Hengelo. U kunt nog steeds een raadpleegbare verbeelding op RO-online inzien en de digitale bestanden zijn ook nog steeds beschikbaar.

Tijdens de inzagetermijn is één beroepschrift ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op 12 juli 2013 is dit beroepschrift ingetrokken. Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. U kunt een papieren versie van het bestemmingsplan op afspraak inzien bij de afdeling Vergunningen in het Stadskantoor aan de Hazenweg 121. De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij 'Inzien'.

Inzien

Hieronder kunt u de juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?