Hengelose Es Noord (Nieuwe Es)

Plangebied

Het plangebied Hengelose Es Noord (Nieuwe Es) wordt begrensd door de H. Leefsmastraat, C. Ritsemastraat, Van Alphenstraat, J. Tooropstraat en F. Versterstraat.

Aanleiding

De plannen voor de Nieuwe Es passen niet in het geldende bestemmingsplan Naoorlogse wijken. Het plan dient derhalve te worden herzien. Het voorliggende bestemmingsplan Hengelose Es Noord (Nieuwe Es) voorziet in deze herziening. Het bestemmingsplan Hengelose Es Noord (Nieuwe Es) maakt de herontwikkeling van de Hengelose Es Noord (Nieuwe Es) mogelijk. Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van maximaal 229 grondgebonden woningen en de daarbij behorende voorzieningen. Ook zijn de twee flats die gerenoveerd worden ingepast in dit bestemmingsplan.

Procedure

 De gemeenteraad heeft op 22 mei 2018 het bestemmingsplan Hengelose Es Noord (Nieuwe Es) gewijzigd vastgesteld. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lagen van 6 juni tot en met 17 juli 2018 ter inzage. Tijdens de inzagetermijn is geen beroep ingesteld bij de Raad van State. Het bestemmingsplan is daarmee op 18 juli 2018 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?