Kern Zuid (oeverwoningen)

Plangebied

Het plangebied Kern Zuid (oeverwoningen) maakt deel uit van het gebied Dalmeden. Tussen de woongebieden Kern-Noord en Kern-Zuid stroomt de Dalbeek. In Kern-Zuid bestaat de bebouwing aan de beekzijde uit erfwoningen en oeverwoningen. De kavels van de oeverwoningen liggen naast elkaar aan weerszijden van de Vlierbes aan respectievelijk de Aalbes en de Aardbei.

Aanleiding

Het bestemmingsplan Dalmeden is 29 januari 2008 door de raad vastgesteld. Dit plan voorziet in mogelijkheden voor de bouw van ca. 520 woningen. Het bestemmingsplan Dalmeden bestaat grotendeels uit bestemmingen die door burgemeester en wethouders moeten worden uitgewerkt. Het gebied is onderverdeeld in een aantal deelgebieden, elk met een eigen karakter.

Het uitwerkingsplan Kern Zuid is op 15 april 2010 vastgesteld door de sectormanager Beleid en Projecten. De zogenaamde oeverwoningen maken deel uit van dit uitwerkingsplan. De uitgifte van de kavels is na vaststelling van het uitwerkingsplan gestart. De verkoop van de kavelwoningen en erfwoningen in Kern Zuid liep volgens verwachting. De verkoop van de oeverwoningen blijft achter bij de verwachting. Dit heeft naar onze inschatting met name te maken met de huidige bouwregels. Het plangebied betreft de oeverwoningen in het deelgebied Kern Zuid van Dalmeden. De op dit moment geldende bouwregels voor de Oeverwoningen worden gewijzigd om de bewoners ruimere bouwmogelijkheden te bieden. Om dit mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk.

Hier op de site kunt u meer lezen over het bestemmingsplan Dalmeden.

Procedure

 De gemeenteraad heeft op 14 mei 2014 het bestemmingsplan Kern Zuid (oeverwoningen) gewijzigd vastgesteld. U kon het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken van 11 juni 2014 tot en met 22 juli 2014 inzien. Tijdens de inzagetermijn konden belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij de Raad van State zijn geen beroepschriften binnengekomen. Hierdoor is het plan op 23 juli 2014 in werking getreden en onherroepelijk geworden. De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij 'Inzien'.

Inzien

Hieronder kunt u juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?