Laan Hart van Zuid, Noordelijk deel

Plangebied

Het plangebied wordt globaal gevormd het Industrieplein aan de noordkant, het Esrein aan de zuidkant en verder door het toekomstige tracé van de Laan Hart van Zuid.

Aanleiding

De Laan Hart van Zuid is de ruggengraat van de transformatie van de voormalige fabrieksterreinen tussen het station Hengelo en het Twentekanaal. Naast een comfortabele nieuwe entree van de stad, is de laan deel van de nieuwe identiteit van 'Hart van Zuid' en daarmee van Hengelo. De laan verbindt niet alleen het centrum van Hengelo met de snelweg, de laan verbindt ook de buurten aan weerszijden. De laan maakt van de verzameling projecten het 'Hart van Zuid'. Zowel de beleving van de laan in de lengterichting als de ruimtelijke kwaliteit in de dwarsrichting, inclusief de aansluiting van de zijstraten, zijn dus relevant.

In het bestemmingsplan Hart van Zuid is slechts een deel van de Laan Hart van Zuid opgenomen. Om de doortrekking van de Laan Hart van Zuid en de daarbij behorende reconstructies/aanpassingen van wegaansluitingen/kruisingen mogelijk te maken is het noodzakelijk het bestemmingsplan te herzien. Er is voor gekozen om hiervoor twee bestemmingsplannen te maken. Het bestemmingsplan Laan Hart van Zuid, Noordelijk Deel is één van deze twee plannen.

Procedure

 De gemeenteraad heeft op 6 juli het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. U kunt een raadpleegbare verbeelding op RO-online inzien en de digitale bronbestanden zijn ook beschikbaar. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken hebben van 20 juli tot en met 30 augustus 2016 ter inzage gelegen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Tijdens de inzagetermijn is geen beroep ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is daardoor op 31 augustus 2016 in werking getreden en onherroepelijk geworden. De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij “Inzien”.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?