Medaillon

Plangebied

Medaillon wordt grofweg begrensd door de Dijksweg, de 400 meter geluidcontourlijn vanuit de A1, de Europalaan en de Achterhoekse Molenweg. Medaillon ligt ten westen van het toekomstig Weusthagpark en ten noordwesten van de Hengelose Es. Aan de westzijde van het plangebied ligt het bedrijventerrein Westermaat. Onderstaande afbeelding geeft een indicatie van de ligging van het plangebied.

Aanleiding

De locatie Medaillon wordt in de Intergemeentelijke Structuurschets aangewezen als een te ontwikkelen woningbouwlocatie. Deze Intergemeentelijke Structuurschets is in december 1996 vastgesteld door de gemeenteraad. Aangezien Dura Vermeer een grondpositie heeft in het gebied, heeft de gemeente met hen een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling van ca. 220 woningen op de locatie Medaillon. Om deze woningbouw mogelijk te maken, is het bestemmingsplan herzien.

Procedure

 De procedure voor het bestemmingsplan Medaillon is afgerond. Op 27 maart 2009 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Binnen de beroepstermijn is geen beroep ingesteld. Evenmin is een verzoek om voorlopige voorziening gedaan.U kunt een papieren versie van het bestemmingsplan inzien bij de afdeling Vergunningen in het Stadskantoor aan de Hazenweg. De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij 'Inzien'.

Het bestemmingsplan Medaillon is inmiddels gedeeltelijk herzien.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?