Naoorlogse wijken, Drienerstaete

Plangebied

Het plangebied betreft het perceel P.C. Hooftlaan 56 en is gelegen in de wijk Groot Driene in het oostelijk deel van Hengelo. De grens wordt globaal gevormd door de Laan van Driene aan de westzijde, P.C. Hooftlaan ten noorden van het plangebied en de Isaac da Costastraat aan de zuidzijde.

Aanleiding

Nijhuis Bouw B.V. is voornemens om het kantoorpand op het perceel P.C. Hooftlaan 56 te transformeren naar 29 koopappartementen. Het geldende bestemmingsplan 'Naoorlogse wijken' laat de functie wonen en het realiseren van balkons niet toe, waardoor het bestemmingsplan dient te worden herzien. Het ontwerpbestemmingsplan 'Naoorlogse Wijken, Drienerstaete' voorziet in deze herziening.

Procedure

 De gemeenteraad heeft op 4 juli 2017 het bestemmingsplan Naoorlogse wijken, Drienerstaete vastgesteld. Het vastgestelde plan lag samen met de omgevingsvergunning van 12 juli 2017 tot en met 22 augustus 2017  ter inzage. Tijdens deze inzagetermijn zijn beroepschriften ingediend bij de Raad van State. Ook is er een verzoek om voorlopige voorziening ingediend. Op 11 oktober 2017 heeft de Raad van State het verzoek om voorlopige voorziening afgewezen en is het plan in werking getreden.
Op 21 maart 2018 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de bodemprocedure en zijn het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning onherroepelijk geworden. U kunt een papieren versie van het bestemmingsplan op afspraak inzien bij de afdeling Ruimte en Bouwen  in het Stadskantoor aan de Hazenweg 121. De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij 'Inzien'. 

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?