Stoomleiding Twence - AkzoNobel

Plangebied

De bedrijven Twence en Akzo Nobel liggen aan de zuidzijde van Hengelo. De geplande stoomleiding ligt ten westen van de Boekeloseweg. Verder naar het noorden ligt de leiding parallel aan de Boekeloseveldweg, aan de noordzijde van die weg. Voor de Strootbeek buigt de leiding af in noordelijke richting, naar de Rougoorweg. Hier ligt de leiding in het open landbouwgebied. Vanaf de Rougoorweg loopt de leiding verder in noordelijke richting naar het terrein van Akzo Nobel.

Het plangebied van dit bestemmingsplan betreft alleen het tracé met daarin de leiding met de bijbehorende werken en de landschappelijke inpassing direct langs het tracé. Onderstaande afbeelding geeft een indicatie van de ligging van het plangebied.

Aanleiding

De bedrijven Twence B.V. en AkzoNobel willen in hun productieproces gebruik maken van elkaars energie. De stoom die vrijkomt in de afvalverbrandingsinstallatie van Twence zal worden geleverd aan AkzoNobel voor toepassing in het zoutwinningsproces. Hiervoor is de aanleg van een stoomleiding tussen beide bedrijven noodzakelijk.

Om de stoomleiding mogelijk te maken, moet deze juridisch worden verankerd in het bestemmingsplan Stoomleiding Twence - AkzoNobel.

Procedure

 Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Stoomleiding Twence-AkzoNobel” lag van vrijdag 27 november 2009 tot en met donderdag 7 januari 2010 ter inzage.

Tijdens de beroepstermijn zijn drie beroepschriften bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ingediend. Op 11 maart 2010, 29 juni 2010 en op 22 februari 2011 zijn de beroepsschriften ingetrokken. Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?